Otetaan vain yksi taakka

Perjantai 26.6.2015 klo 12:26 - Heikki Tamminen

Mitä viime yönä Eurooppa-neuvostossa oikein päätettiin? Päätettiin jakaa yhteensä 60 000 pakolaista tai laitonta siirtolaista EU-maiden kesken pois lukien Unkari ja Bulgaria.

Maakohtaisista määristä ei päätetty vaan sovittiin, että se perustuu vapaaehtoisuuteen. Tämä on myös Suomen uuden hallitusohjelman mukainen linjaus. Kyseessä on siis käsitykseni mukaan juridisesti vain herrasmiessopimus.

Paperittomien eli laittomasti Eurooppaan tulleiden kohdalla ollaan edelleen, ainakin uutisoinnin mukaan, tiukkoja. Se on oikein. Ennen asianmukaista selvitystä ei ole asiaa mihinkään. Toivottavasti tämä pitää.

Sisäministeri Orpo kommentoi Ylellä, että ”Suomelle lankeavaa taakkaa on vaikea arvioida”. Orpo on oikeassa siinä, että kyseessä on taakka. Uutisia ja tiedotteita lukiessani jäi kuitenkin vahva käsitys, että hän on väärässä siinä, ettei taakan määrä voi arvioida.

Kuten edellä totesin, neuvosto yksimielisesti päätti, että maakohtainen taakka perustuu vapaaehtoisuuteen. Suomi ei ole poikkeus. Ehdotan kiintiöksi, koska herrasmiessopimusta voitaneen kuitenkin kunnioittaa, yhtä pakolaista.

Tilanne on, kuten lukija huomaa, todella sekava. Pandoran lippaan aukaiseminen tökkii, mutta näyttää huolestuttavasti siltä, että se avataan.

Turvapaikanhakijoiden määrä on räjähtämässä käsiin. Tämän vuoden ennuste on tällä hetkellä 8000 henkeä. Oma ennusteeni on, että se kasvaa vielä. Viime vuonna heitä oli 3651 (Maahanmuuttovirasto).

Valitettavasti hallitusneuvotteluissa ei löytynyt konsensusta pakolaiskiintiön laskemiseen ja demokratiassa on tehtävä kompromisseja. Nyt onkin tehtävä töitä sen eteen, ettei Suomi ole houkutteleva kohde hakea turvapaikkaa. Muuten tämä tie on Ruotsin tie – katastrofi.

Kommentoi kirjoitusta.

Salon säästölistasta pari sanaa

Torstai 30.4.2015 klo 13:04 - Heikki Tamminen

Salon virkamiesjohto esitteli sopeutusohjelmansa vuosille 2016–18 maanantaina 27.4. Siellä on, kuten jokainen Salon taloudesta perillä oleva arvata saattaa, vaikeita kohteita, mutta myös paljon helppoja ja hyviä ratkaisuja. Tällä kertaa esimerkiksi kyläkoulut ja kirjastot on jätetty rauhaan.

Lyhyesti Salon taloustilanteesta:

-          Salon yhteisöverotuotto oli vuonna 2010 noin 60 miljoonaa euroa. Viime vuonna se oli noin seitsemän miljoonaa.

-          Salon työttömyysaste on noin 17 prosenttia.

-          Salo tekee vuonna 2015 viidennen perättäisen tappiollisen tilin ja kaupungin tase on syöty loppuun.

-          Edellä mainittu tarkoittaa, että miinusmerkkistä tilinpäätöstä ei kukaan vastuullinen päättäjä voi enää tehdä vuonna 2016.

-          Vaikka Salo on säästötoimillaan viiden vuoden aikana leikannut kuluja jopa 20 miljoonaa euroa, se ei riitä. Tähän vaikuttaa eniten sote-palveluiden hinnan jatkuva kasvu, joka ei johdu Salon toiminnasta vaan esimerkiksi valtion vaatimuksista ja väestörakenteesta.

Listaan seuraavaksi Salon uuden sopeutusesityksen kohdat, jotka ovat suoraan ohjelmasta. Jokaiseen kohtaan olen lisännyt lyhyesti mielipiteeni ja perustelut. Lopussa tarkastelen listaa kokonaisuutena. Yhteensä lasketut summat koostuvat kolmen vuoden (2016-18) säästöistä.

Terveyspalvelut

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen vähennys, yht. 750 000 euroa

-          Tämä on sairaanhoitopiirin päätös, joten se ei mielestäni kuulu Salon sopeutuslistalle. Toivotaan, toivotaan –esitykset eivät ole realistisia.

Erityistason päivystyksen keskittäminen Tyksiin (synnytysosasto ja lastensairaala), yht 1 500 000 euroa

-          Tämäkin on sairaanhoitopiirin päätös. Ei siis kuulu Salon päätösvaltaan eikä näin ollen Salon sopeutuslistalle. Sairaanhoitopiiri on juuri yksimielisesti hakenut poikkeuslupaa Tyksin puutteellisten tilojen vuoksi ja saanut luvan. Ratkaisua ei voi tehdä ainakaan ennen uusia tiloja.

Asumispalveluiden siirto Kajalasta Pahkavuoreen, yht. 150 000 euroa

-          Mikäli Pahkavuoren vanhukset saadaan uusiin tiloihin, käy minulle. Henkilökunta tulisi pitää kuitenkin omana, vaikka uudet tilat eivät omia olisi. Toivottavasti joku kotimainen toimija kiinnostuu yhteistyöstä. Myös Salon kaupungin tilat on käytävä tarkasti läpi ennen ulkopuoliselta vuokraamista.

Yhteistyön tiivistäminen erikoissairaanhoidon kanssa mielenterveyspotilaiden kotikuntoutuksessa, yht. 150 000 euroa

-          Kaikki tällainen palveluita selkiyttävä säästö on tervetullutta.

Opiaattiriippuvaisten korvaushoidon uudet lääkemuodot ja järjestelyt, yht. 40 000 euroa

-          Käy mainiosti, vaikka pidän lähtökohtaisesti veronmaksajien rahoilla tuettua narkkaamista huonona ratkaisuna.

Vierianalytiikan lisääminen ym., yht. 100 000 euroa

-          Turhat välikädet pois. Aina hyvä

Terveyskeskussairaalan osastojen uusi ravitsemuspalvelusopimus, yht. 100 000 euroa

-          Palvelu säilyy halvemmalla, tämä on hyvä

Kuntouttavan työotteen tehostaminen, yht. 100 000 euroa

-          Pitkäaikaispotilaiden osuus hoitopäivistä vähenee. Tietysti hyvä asia.

Perusterveydenhuollon yölääkäripäivystyksestä luovutaan, yht. 150 000 euroa

-          Otetaan palvelu sairaanhoitopiiriltä ns. sairaanmäessä. Palvelu säilyy, kustannukset laskevat. Hyvä asia.

Hoitajavastaanottoa lisätään perusterveydenhuollossa, yht. 62 000 euroa

-          lääkärien käynnit vähenevät. Hyvä asia.

Suun terveydenhuollon toimipaikat kolmeen isompaan yksikköön, yht. 60 000 euroa

-          Jokaiselle taataan edelleen hammaslääkärin palvelut. Sen ei tarvitse olla heti nurkan takana.                  

Peruuttamattomien suun terveydenhuollon käyntien vähentäminen, yht. 55 000 euroa

-          Erittäin hyvä tavoite.

Terveyspalveluiden säästö yht. 3 217 000 euroa, joista kahden kohteen osalta päätös ei ole Salon käsissä (-2 250 000). Salon päätösten osuus 967 000 euroa.

 

Opetuspalvelut

Rehtoreiden tehtävien uudelleen tarkastelu, yht. 240 000 euroa

-          Näitä tehtäviä voidaan oikein mainiosti yhdistellä, jos joku jää esimerkiksi eläkkeelle.

Perusopetuksen opetusryhmien jatkuva tarkastelu (avustukset huomioon ottaen) yht. 93 000 euroa

-          Mikäli luokkakoot ovat todella pieniä, esim. kymmenen henkeä, voidaan uudelleenjärjestelyjä tehdä ja vapauttaa opettajien vakansseja. Ei tuota ongelmaa. Palvelu säilyy laadukkaana.

Pajulan koulun lakkautus, yht. 315 000 euroa

-          Oppilaat siirtyisivät lähialueen kouluihin. Yhtään lisärakentamista ei tarvita. Oppilaat mahtuvat olemassa oleviin ryhmiin tai uusia luokkia voidaan luoda. Sijainnista johtuen kuljetuskustannukset eivät juuri nouse. Käy minulle. Palvelu säilyy ja opetustaso, joka on pääasia.

Meritalon erityiskoulun lakkautus, yht. 380 000 euroa

-          Valtakunnallinen linja on, että erityisoppilaat muodostaisivat omia ryhmiä tai integroituisivat siellä, missä muutkin lapset oppivat. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta olen epävarma toteutuksesta. Siksi en kylmiltäni ole valmis tästä vielä päättämään. Haluan kuulla asiantuntijoita. Toisaalta on pakko sanoa, että pienryhmistä ns. normaalin koulun sisällä olen saanut hyvää palautetta.

Rekijoen koulun lakkautus, yht. 185 000 euroa

-          Tästä on jo päätetty – valitettavasti

Opetuksen tukipalveluiden esimiehen tehtävien uudelleenjärjestely, yht. 70 000 euroa

-          Uudelleenjärjestely, jossa palvelu säilyy. Hyvä asia.

Salon aikuislukion lakkauttaminen, yht. 88 000 euroa

-          Tämä järjestettäisiin jatkossa kansalaisopiston ja Otavan opiston kanssa. Aikuisten opiskelu ei siis vaarantuisi. Onnistuu.

Perniön lukion lakkautus, yht. 200 000 euroa

-          Perniön lukion opiskelijat mahtuvat Salon lukioon. Siellä on myös parempi kurssitarjonta ja paremmat tilat. Jos valtion apu pienlukioille loppuu, ei Perniön lukiota ole tarkoituksenmukaista säilyttää. Kuljetusjärjestelyjen pitää kuitenkin toimia.

Eläkemenoperusteisen maksun siirtäminen Salon seudun koulutuskuntayhtymälle

-          Tämä kuuluu kategoriaan: toivotaan, toivotaan.

Opetuspuolen säästöt yhteensä 1 771 000 euroa, joista 200 000 on ”toivotaan, toivotaan” ja Meritalon koulun lakkautuksen järkevyydestä (380 000 euroa) ei ole vielä tietoa. Läpihuutojuttuna säästöjä yhteensä 1 191 000 euroa.

 

Varhaiskasvatus

Ei lakisääteisestä henkilöstöstä luopuminen, yht. 450 000 euroa

-          jostain ihmeestä on löytynyt 15 henkilöä, joka on varhaiskasvatuksessa yli lakisääteisten rajojen ja joilla ei ole vaadittavaa koulutusta. Haluan kuulla, mitä he tarkemmin tekevät, mutta jos ei merkittäviä haittoja toimintaan ole, tämä säästötoimi on hyväksyttävä.

Piritan varhaiskasvatusyksikön lauantaihoidon lopettaminen, yht. 40 000 euroa

-          Pienellä käytöllä. Käy hyvin.

Palvelusetelin käyttöönotto päiväkotihoidossa ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen alle 3-vuotiaille, yht. 200 000 euroa.

-          Virkamiesten laskelman mukaan palvelusetelillä ostettu päivähoito on 10 prosenttia halvempaa kuin kunnallinen päivähoito. Jos näin on, niin tietysti käy minulle. Toimet vähentävät painetta kunnallisesta päivähoidosta ja voi jopa lisätä paikallista hoitoyrittäjyyttä. Palvelut säilyvät ja se on pääasia jälleen kerran.

Varhaiskasvatuksen säästöt yhteensä 690 000 euroa.

 

Nuorisopalvelut

Leirisalon toiminnan lopettaminen, yht. 50 500 euroa

-          Käy minulle. Klippulan leiritoiminta toimii hyvin.

Nuorisopalvelut yhteensä 50 500 euroa.

 

Vanhuspalvelut

Pahkavuoren ryhmäkodin uudet tilat ja Kukonkallion 12-paikkaisen osason lakkauttaminen, yht. 200 000 euroa.

-          Tarkoitus on, että Kajalakodin mielenterveyskuntoutujat siirretään Pahkavuoreen ja Kajala suljetaan kokonaan. Pahkavuoresta ja kukonkalliosta vanhukset siirrettäisiin uusiin tiloihin. tässä kohtaa tulee se ”mutta”. Vaihtoehtoja on pari. Ensimmäisessä joku markkinatoimija rakentaa tilat ja vuokraa tilaa Salolle. Henkilökunta voi pysyä omana. Näin ainakin itse toivon. Tämä käy minulle, mutta mikään veroparatiisiyhtiö, kuten Attendo, ei houkuttele. Toivottavasti saamme kotimaisen toimijan yhteistyöhön. Toinen vaihtoehto on ostaa palveluita palveluseteleillä. Tämäkään ei ole poissuljettu vaihtoehto listallani, kunhan näen palveluntarjoajat.

Vanhuspalveluiden säästö yhteensä 200 000 euroa. On täyttä höpöhöpöä, että taas ollaan vanhuksilta ottamassa. Sellaista emme hyväksyisi.

 

Sosiaalityön palvelut

Palveluasumisen tarpeen arviointi- ja sijoitusprosessin kehittäminen, yht. 150 000 euroa

-          Kehitetään kevyempiä palvelumalleja jne. Hyvä juttu. Kukaan ei kärsi.

Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, yht. 1 200 000

-          Lastensuojelu on enemmän ja vähemmän ollut aina retuperällä Salossa. Kulut ovat valtavat. Ehkäisevää työtä ja varhaisempaa apua vahvistamalla luodaan säästöjä loppusijoituksista. Tämä on loistava juttu ja tästä persut tekivät itse asiassa aikaisemmin aloitteen. Palvelut eivät heikkene vaan päinvastoin muuttuvat inhimillisemmiksi.

Toimeentulotuen lainsäädäntömuutos, yht. 2 300 000 euroa

-          Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle 2017. Tämä on hyvä asia Suomen kuntataloudelle kaikkialla. Toivottavasti valtio ei toisella kädellä rankaise.

Henkilökunnan kuljetuspalvelukustannusten vähentäminen, yht. 40 000 euroa

-          Hankitaan oma auto sosiaalityön työntekijöiden käyttöön. Hyvä juttu.

Sosiaalityön palvelut yhteensä 3 690 000 euroa. Toivottavasti tämä saadaan kokonaisuudessaan toteutumaan. Kaikki, huom. kaikki, palvelut säilyvät joka tapauksessa. Ei huono.

 

Liikuntapalvelut

Uimahallin lippuhinnan korotus, yht 76 000 euroa

-          Yhdelle käyttäjälle tämä on marginaalinen korotus. Käy hyvin.

Liikuntapaikkojen hoitajien vakanssien täyttämättä jättäminen, yht. 62 000 euroa

-          Valvontaa vähennetään, käy minulle.

Märynummen, Varvojärven ja Naarijärven saunojen ylläpidosta luovutaa, yht. 30 000 euroa

-          Kolmas sektori, kuten urheiluseurat, voi ottaa asian hoitaakseen.

Kavilannummen ratahoitoavustusten leikkaaminen, yht. 2000 euroa

-          Pieni raha. En tiedä hyötyykö tästä mitään, mutta kaikki kivet on käännettävä.

Liikuntapalveluiden säästö yhteensä 170 000 euroa.

 

Kirjastopalvelut

Kiikalan ja Muurlan kirjastot automatisoidaan itsepalvelukirjastoiksi, yht. 55 000 euroa.

-          Hyvä idea nyt kun tämä voidaan eläköitymisen kautta hoitaa kivuttomasti. Lisäksi kirjastoauton palvelua koululaisille alueella parannetaan.

Halikon kirjaston tilojen muuttaminen siten, että nuorisotilat toimivat samassa, yht. 90 000 euroa

-          Nuoriso saa uudet tilat ja kirjasto tulee parempaan hyötykäyttöön. Loistava idea.

Kirjastopalvelut yhteensä 145 000 euroa.

 

Kansalaisopisto

Vakanssien täyttämättä jättäminen. yht. 66 000 euroa

-          Uudelleenjärjestelyllä säästöä. Hyvä niin.

Kansalaisopisto yhteensä 66 000 euroa.

 

Kaupunkikehityspalvelut

Vakanssien täyttämättä jättämiset (eläköityminen) yht. 300 000 euroa

-          Aina hyvä ja pehmeä keino säästää

Älykkäään teknologian hyödyntäminen (maankäyttö), yht. 300 000 euroa

-          Teknologialla säästäminen on viisasta. Tähän kuuluvat esim. LED-valaistus, ajoneuvojen GPS-analysointi jne.

Kaupunkikehityspalveluiden ja vesihuoltolaitoksen yhteisen varallaolojärjestelmän toteuttaminen, yht. 30 000 euroa

-          Olen kuullut, että tämä olisi vaikea toteuttaa, mutta ideana varmasti ok.

Perniön varhaiskasvatuksen tilajärjestelyjen seurannaiset, yht. 50 000 euroa

-          Perniöön rakennettaneen uusi päiväkoti. Sen myötä tulee säästöjä käyttökuluihin.

Älykkäään teknologian hyödyntäminen (tilapalvelut), yht. 450 000 euroa

-          Kuten jo aiemmin kirjoitin, teknologian hyödyntäminen on aina viisasta. Tässä se toteutuisi esim. kiinteistöjen kaukovalvonnalla.

Kaupungin kustantaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän aktiivinen vähentäminen, yht. 1 000 000 euroa

-          Kaupunki maksaa koko ajan enemmän ja enemmän pitkäaikaistyöttömien ns. sakkomaksua. Kaupunki investoi, että nämä henkilöt saisivat työtä kaupungilta, yrityksiltä tai yhdistyksiltä ja säästää näin työmarkkinatuen kuluissa. Lisäksi tämä estää pitkäaikaistyöttömien sosiaalista eristäytymistä ja parantaa terveyttä. Hyvä juttu.

Kaupunkikehityspalvelut yhteensä 2 130 000 euroa.

 

Kaupunginhallituksen alaiset palvelut

Vakanssien täyttämättä jättämiset (eläköitymiset) yht. 188 000 euroa

-          Hyvä juttu

Kaupunginhallitus yhteensä 188 000 euroa

 

Kaikki suunnitellut säästöt yhteensä 12 317 500 euroa.

Tästä on kuitenkin minusta hyvä vähentää sairaanhoitopiirin päätösvallan alle kuuluvat säästötoimenpiteet sekä toivotaan, toivotaan -toimenpiteet. Synnytysosastoa en tässä vaiheessa ilman uutta tilaratkaisua ole valmis siirtämään muutenkaan.

Nämä vähennettynä säästö olisi 9 487 500 euroa.

Listassa ei ole aiemmin Perussuomalaisten esittämistä säästökohteista maahanmuuton kuluja eikä taidemuseo Veturitallin käytön supistamista. Näistä on otettavissa satoja tuhansia.

Täydellä säästölistalla Salo tekisi vuonna 2016 reilut kaksi miljoonaa euroa positiivisen tuloksen ja vuosina 2017 ja 2018 reilut seitsemän miljoonaa per vuosi. Kun laskee mainitsemani epävarmat kohteet pois, jäädään silti vielä positiivisen tuloksen puolelle ja kaupungin taseeseen jää puskuria.

Kokonaisuutena lista on erittäin hyvä. Kyläkoulut ja kirjastot on jätetty rauhaan ja kaikkien palvelut kokonaisuutena säilyvät. Jos yli 40 kohdan listasta pari kohtaa aiheuttavat huutoa, voi sanoa, että kokonaisuus on onnistunut.

Aina tulee huutoa, kun säästetään. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. blogin alussa eritelty Salon taloustilanne on kuitenkin jokaisen ymmärrettävä. On aivan turha itkeä, että ”sitten muutamme pois”. Jaa, niin mihin? Joka kunta on suossa valtion taloustilanteen takia. Väitän, että palvelut ovat Salossa keskimäärin oikein hyviä jatkossakin. Vertailukohtia voi hakea monestakin paikasta.

Nyt tarvitaan voittajan asennetta, eikä perinteistä rutinaa. Talvisodan henki, perkele!

3 kommenttia .

Jatkojytky ja kiitokset

Maanantai 20.4.2015 klo 9:03 - Heikki Tamminen

Tanner tömisi, kun puolueen vaalivalvojaisissa Bottalla huudettiin tulosten pikkuhiljaa varmistuessa: ”JYTKY, JYTKY, JYTKY!” Vaikka paikkamäärä tippui yhdellä, se todella oli jytky. Perussuomalaiset sai toiseksi suurimman eduskuntaryhmän paikan ja betonoi asemansa suomalaiseen politiikkaan. Perussuomalaista politiikkaa tarvitaan.

Kun ennakkoäänet saapuivat, olin pettynyt. Ei sitä pidä selitellä. 15,9 prosenttia ei tyydyttänyt, mutta kutina oli, että siitä vielä noustaan ja niin tehtiinkin. Perussuomalaisten harppaus vaalipäivänä oli valtava.

Perussuomalaiset jäivät harmittavan lähelle neljättä paikkaa Varsinais-Suomessa. Näin se joskus menee, mutta kokonaistulos on valtavan hyvä. Turku on yleisesti ollut Perussuomalaisille vaikea paikka, mutta se saatiin korjattua. Kotikaupungissani Salossa tulos oli veret seisauttava. Perussuomalaiset oli ylivoimaisesti suurin puolue 23,9 prosentin kannatuksella. Toisena oli SDP 20,8 prosentilla. Tulos on historiallinen. Salossa kannatus nousi vuoden 2011 tuloksesta 4,8 prosenttiyksikköä. Olemme siis tehneet jotain oikein.

Lopullinen äänimääräni oli Varsinais-Suomessa 3514. Olen tähän tyytyväinen. Kun ajattelee, että 3500 ihmistä luottasi siihen, että minä olisin hyvä hoitamaan valtakunnan asioita, se vie mielen nöyräksi. Rakkaat äänestäjät, lämmin kiitos. 

Tulos tehtiin suurella sydämellä ja työmäärällä. Budjettini oli vajaat 5000 euroa. Työ tehtiin porukalla. En tiedä miten kiittäisin niitä ihmisiä tarpeeksi, joka puolestani tekivät pyyteetöntä työtä, pitkiä päiviä ja ajoivat lukemattomia kilometrejä.

Kiitos vaalipäällikölleni Sinikalle ja Salon vaalipäällikölle Tapiolle. Pussaan teitä hulluja (poskelle)! Kiitos isä, äiti, veli, Leena, Klasu, Aaro, Hilkka, Mari, Onni, Johanna, Sanna, Jorma, Harri, Mikko, Mika, Tomi, Jarkko, Susanna, Teemu, koko Sundholmin sakki… lista on pitkä, kuten lukija huomaa. Ilman teitä kaikkia en olisi jaksanut enkä pystynyt. Eiköhän pidetä ”pienet” iltamat porukalla.

Kiitos myös esimiehilleni kansanedustaja Ville Vähämäelle ja europarlamentaarikko Jussi Halla-aholle. Ilman työkokemustani en kirjoittaisi tätä. Lukijalle tiedoksi, että molemmat työsuhteet jatkuvat, eli minua voi jatkossakin häiritä näissä asioissa.

Parhaimmat onnitteluni vaalipiirin valituille Kike Elomaalle, Ville Taviolle ja Maria Lohelalle. Olette todella paikkanne ansainneet.

Eiköhän tämä kirjoitus ollut tässä. Vielä kerran, lämmin kiitos. Tästä se työ vasta alkaa, nimittäin hallitusneuvotteluista.

3 kommenttia .

Maahanmuuton kustannuksista

Perjantai 3.4.2015 klo 10:17 - Heikki Tamminen

Ajatuspaja Suomen Perusta on saanut tutkittua maahanmuuton kustannuksia Suomessa. Tutkimus todistaa sen, mitä nuivat äänet ovat sanoneet - maahanmuutto maksaa. Se maksaa vähintään 700 miljoonaa euroa vuodessa. 

Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen ehti jo arvostella tutkimusta. Hän sanoo, ettei tutkimus huomioi koko elinkaarta ja se käsittelee maahanmuuttoa yhtenä kokonaisuutena. Nikun kritiikki osuu omaan nilkkaan. Tutkimus nimen omaan käsittelee kokonaisuutta, eikä tarkoituksella nosta tikun nokkaan vain humanitääristä maahanmuuttoa. Mukaan on laskettu myös työperäinen maahanmuutto, jottei tutkimus olisi harhaanjohtava.

Tutkimuksesta käy ilmi, että yksikköhinnaltaan kalleimmaksi Suomelle tulevat somalit ja irakilaiset. Ainoan positiivisen nettovaikutuksen antavat saksalaiset. Kokonaishinnaltaan kalleimmaksi tulevat entisen Neuvostoliiton alueelta tulleet, vaikkei heidän yksikkökustannus pääse somalien lähelle. Heitä on kuitenkin määrällisesti paljon. Somalit ja irakilaiset tulevat kokonaiskustannuksissa kuitenkin hopealle ja pronssille kustantaen Suomelle lähes 100 miljoonaa euroa per ryhmä.

On siis selvää, että Suomi noudattaa vaikutuksiltaan vähä-älyisten maahanmuuttopolitiikkaa. Harjoitettu politiikka on sosiaalisilta ja taloudellisilta vaikutuksilta negatiivista. Vain saksalaisista näyttää olevan Suomelle hyötyä.

Maahanmuutton tulisi perustua vain ja ainoastaan tarveharkintaan. Humanitääristä maahanmuuttoa ei tarvita. Suomessa jo olevia humanitäärisiä muuttajia tulee kannustaa maastamuuttoon avokätisesti. Tästä kirjoitin jo aiemmin.

Koko tutkimuksen löydän Suomen Perustan sivuilta.

Kommentoi kirjoitusta.

Aloite maahanmuuton kuluista Salossa

Torstai 26.3.2015 klo 14:01 - Heikki Tamminen

Tein Salon kaupungille seuraavan aloitteen, jonka jätin valtuuston kokouksessa 23.3.2015. Aloitteen allekirjoitti koko Perussuomalaisten valtuustoryhmä.


Aloite Salon maahanmuuton kustannusten selvittämistyön aloittamiseksi

Maahanmuuttoviraston vuosikatsauksen mukaan Salossa asui vuonna 2012 2161 ulkomaalaista. Tämä oli tuolloin 3,9 % Salon asukasluvusta. Tämä on hieman maan keskiarvoa korkeampi luku, vaikka tilastoja vääristää Helsinki suhteessa pienempiin kaupunkeihin. Vieraskielisiä Salossa on noin 2500 viimeisimmän maahanmuutto-ohjelman mukaan.

Salossa on maahanmuuttajayksikkö, jolla on tällä hetkellä noin 170 asiakastaloutta. Asiakaskäyntejä on vuosittain reilu tuhat. Toimeentulotuen piirissä on noin 170 taloutta vuoden 2015 budjetin mukaan.

Valtio maksaa korvausta kunnille aiheutuneista maahanmuuton kustannuksista kolme vuotta, tai kiintiöpakolaisten kohdalla neljä vuotta. Edellisen sopimuksen mukaan (2011) Salon pakolaiskiintiö on 20-40 henkeä. Oleskeluluvan saaneet ovat asia erikseen. Heillä on ulkomaalaislain mukainen toimeentulovelvoite, mutta sitä ei sovelleta mitä tahansa suojelua saaneiden kohdalla.

Valtakunnallisesti maahanmuuttajien työllisyysaste on noin 50 %. Suomalaisten kohdalla se on noin 70 %. Työllisyysaste vaihtelee paljon kansalaisryhmien välillä. Huonoiten työllistyvät, somalit, afganistanilaiset ja irakilaiset (Tilastokeskus).

Turku on selvittänyt maahanmuuton kustannuksia vuonna 2011. Tällöin kävi ilmi, että Maahanmuuttajien ja vieraskielisten käyttämien palveluiden kustannukset olivat vuonna 2009 hieman alle 37 miljoonaa euroa. Valtaosa tästä meni koulutukseen ja sosiaali- ja terveysmenoihin. Vain kohdennettujen palveluiden kustannukset ovat Turussa 12,5 miljoonaa euroa (selvitys 2014). Tämän summan ulkopuolisen rahoituksen osuus on 7,9 miljoonaa euroa. Veronmaksajalle se on kuitenkin se ja sama, mistä raha tulee.

Edellä mainitun perusteella esitän,

että Salo aloittaa pikaisesti työn maahanmuuton kustannusten selvittämiseksi Salon alueella. Selvityksen tulee kattaa kaikki mahdolliset kulut, joista tieto on mahdollista saada, ei vain kohdennetut palvelut.

Selvityksen perusteella Salon on arvioitava tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Heikki Tamminen, ps.

kaupunginvaltuutettu

2 kommenttia .

Laittomasti maassa olevalle eivät palvelut kuulu

Torstai 12.3.2015 klo 15:56 - Heikki Tamminen

Julkaistu Salon seudun sanomien Tätä mieltä -palstalla 12.3.2015

Hallituksen esitys niin sanottujen paperittomien henkilöiden eli laittomasti maassa olevien terveydenhuoltolaiksi on täysi farssi. Esitys on ministeri Susanna Huovisen (sd.) käsialaa. Hän halusi avata rajat koko maailmalle, vaikka laittomasti tänne tuleville.

Laki olisi siis turvannut kaikki terveyspalvelut laittomasti maassa oleskeleville. Heidän tarkkaa määräänsä ei tiedetä, mutta arviot liikkuvat useissa tuhansissa.

Juridisesti on täysin käsittämätöntä, että laittomasti maassa oleva saisi edellä mainitut oikeudet. Kyseisillä henkilöillä kun ei ole mitään statusta edes olla maassa. Vastaavia kokeiluja on tehty Euroopassa, mutta linjaa on kiristetty ongelmien ja terveysturismin vuoksi, esimerkkeinä Espanja ja Portugali.

Ei voida enää sanoa, että juuri mikään olisi laitonta siirtolaisuutta, jos heillä olisi täydet oikeudet palveluihin. On otettava huomioon, että terveydenhuoltopalveluiden avaaminen laajentaisi hyvin todennäköisesti palvelut myös laajemmin sosiaaliturvaan. Toimeentulotukea jouduttaisiin jakamaan lääkkeisiin ja elämiseen, koska tarpeita ei voisi juridisesti erotella. Lain valmistelu on ollut luokatonta.

Laiton terveysturismi on todellinen uhka Suomessa, jos sellainen sallitaan. Pelkästään Pietarin lähistöllä on kymmeniä tuhansia HIV-potilaita, jotka olisivat varmasti hyvin mielellään tulossa Suomeen hoitoon viisumeita hakematta. Kyseessä on siis myös kansallinen turvallisuus. Tartuntatautitapauksissa viranomaisilla on jo nyt keinot antaa apua niille, jotka ovat maassa. Kaikki akuutit tapaukset hoidetaan. Kukaan ei jää kuolemaan. Lakia ei siis ole tarvetta laajentaa.

Oli hyvä asia, mutta myös surkuhupaisaa, että kansanedustaja Kari Rajamäki (sd.) esitti hallituksen esitystä täysistunnossa pöydälle pantavaksi. Koska eduskuntakausi loppuu, tämä todennäköisesti tarkoittaa, että esitys raukeaa. Rajamäki on itse esittelevän ministerin kanssa samassa ryhmässä. Rajamäki ei kuitenkaan pyri enää eduskuntaan, joten taisi olla järjen ääni sallittu. Hyvä juttu, Kari. Perussuomalaiset kannattivat Rajamäen esitystä lämpimästi.

Perussuomalaiset ovat vastustaneet lakiesitystä alusta saakka yksimielisesti. Muiden puolueiden mielipiteistä ei voi sanoa samaa. On hauska huomata, että hallituksen esitys ei nykyään tarkoitakaan sitä, että koko hallitus olisi sen takana. Valiokuntakäsittelyssä Perussuomalaiset oli ainoa puolue, joka jätti asiaan hylkäysesityksen.

Samaan aikaan, kun vanhuksemme jätetään kuolemaan koteihin, koska laitospaikkoja väestön ikääntymisestä huolimatta vähennetään, halusi ministeri Huovinen ja moni muu antaa terveydenhoitoa rajattomasti maailman laittomille kiertolaisille.

Kommentoi kirjoitusta.

Halutaanko Suomeen halpatyömarkkinat?

Tiistai 24.2.2015 klo 13:54 - Heikki Tamminen

Julkaistu Salon seudun sanomien mielipidepalstalla 20.2.2015.

Suomessa puhutaan jatkuvasti työperäisen maahanmuuton tarpeesta. Elinkeinoelämän valtuuskunnan mukaan Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 maahanmuuttajaa töihin. En voi uskoa tätä todeksi. Motiivi tällaisen määrän tuomiseksi Suomeen on varmasti jokin muu kuin työvoimapula, sillä Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomessa on jo lähes puoli miljoonaa työtöntä, kun lasketaan mukaan erilaisissa työllisyyspalveluissa mukana olevat henkilöt.

Työttömyysluvut ovat rumempia kuin on annettu ymmärtää. Elämme vasta helmikuuta, ja jo nyt valtion lisätalousarviossa budjetoidaan ansiosidonnaisiin ja peruspäivärahaan lähes 90 miljoonaa euroa lisää. Tilanne ei ole siis parantumassa. Hallitus on epäonnistunut työllisyydenhoidossa täysin.

Elinkeinoelämän valtuuskunta kuittaa vastaväitteet työvoimatarpeeseen sillä, että suomalainen työvoima on työmarkkinoille sopimatonta. Suuria ryhmiä työttömien joukossa edustavat kuitenkin nuoret ja korkeasti koulutetut. Mikä heissä on niin sopimatonta? Onko kysymys heidän hinnastaan? EVA:n motiivi työvoiman haalimiseen on läpinäkyvä.

Kun Suomessa on lähes puoli miljoonaa työtöntä, ei voida mitenkään puhua työvoimapulasta. Kuitenkin samoilla linjoilla EVA:n kanssa ovat Vihreät ja Kokoomus. Nämä puolueet nimittäin haluavat poistaa työperäisen maahanmuuton tarveharkinnan. Tarveharkinta tarkoittaa sitä, että EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta tuleva työntekijä tarvitsee viranomaisen tarveharkintaan perustuvan luvan tehdäkseen töitä Suomessa.

Kokoomuksen ja vihreiden motiivi tarveharkinnan poistamiselle mietityttää yhtä lailla kuin EVA:n motiivi. Se ei voi olla työvoimapula. Se ei voi olla työllisyysasteen parantaminen, koska maahanmuuttajien työllisyysaste on huomattavasti heikompi kuin suomalaisten. Olisiko jälleen kerran motiivina suomalaisen työn hinta?

On selvää, että vuosittain 34 000 käsiparin tuominen Suomeen ja tarveharkinnan poisto polkisivat suomalaista palkkatasoa. Nämä toimenpiteet käynnistäisivät palkkataistelun. Elinkeinoelämän valtuuskunta, Kokoomus ja Vihreät tietävät tämän. Itse korjaisin asioita kuitenkin niin, ettemme potkisi suomalaista työntekijää ja pienyrittäjää päähän. Hehän tässä maksumiehiksi joutuisivat.

Suomalaisen työn hinta ei ole työntekijän nettopalkan osalta ongelma. Se, mitä mahtuu nettopalkan ja tytönantajan kustannusten väliin, on ongelma. Byrokratia ja työnantajan palkkausriskit ovat ongelma. Kaikkiin näihin voidaan puuttua, mutta näemmä EVA, Vihreät ja Kokoomus haluavat kulkea helpomman tien. Suomen työllisyyteen ja yrittämisen kannattavuuteen voidaan tehdä lukuisia korjaavia toimenpiteitä synnyttämättä hintakilpailua.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtion tukia leikattava

Tiistai 24.2.2015 klo 13:52 - Heikki Tamminen

Julkaistu Turun sanomien mielipidepalstalla 22.2.2015

Valtio maksaa monenlaisia tukia yrityksille, energiantuotannolle, tutkimukselle, kolmansille maille ja niin edelleen. Oli taloustilanne mikä tahansa, vaikutuksiltaan neutraaleja tai negatiivisia tukia ei kannata maksaa. Valtion pitää viipymättä tarkastella tukien vaikuttavuutta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet.

Mitä sellaisia tukia valtio maksaa, joista voisi tinkiä? Niitä ovat esimerkiksi tuulivoimatuki, kehitysapu, tietyt yritystuet sekä niin sanottu miehistötuki.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan valtio maksaa lähitulevaisuudessa vuosittain jopa 300 miljoonaa euroa tuulivoimatukea. Järjestelmään, jossa maksetaan veronmaksajien kukkarosta tuulivoimalle takuuhintaa, uppoaa miljardeja.

Tämä ei voi olla oikein. Markkinasähkö on halventunut, joten veronmaksajille jää iso siivu katettavaksi. Valtio tukee tuulivoimabisnestä niin, että veronmaksajat kattavat tuulisähköstä jopa kolminkertaisen hinnan markkinahintaan verrattuna. Hyöty on mitätön. Paukkupakkasilla, kun sähkön tarve on suurin, tuulivoimalat eivät tuota juuri mitään. Koko järjestelmä tulisi purkaa.

Kehitysapu ei ole vuosikymmenten kuluessa päässyt lähellekään tavoitteita. Tulokset ovat marginaalisia suhteutettuna miljardeihin, joita on annettu. Suomi maksaa kehitysapua yli miljardi euroa vuosittain.

Ilmaisella rahalla on sellainen tapa, ettei se kehitä, vaan ruokkii juuri kehittymättömyyttä. Valtion kehitysapu tulee lakkauttaa kokonaan ja vastuu auttamisesta pitää antaa ruohonjuuritason järjestöille ja yksityisille henkilöille vapaaehtoispohjalta.

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämässä tutkimuksessa vähän vaikuttavien, tehottomien tai rakennemuutosta hidastavien tukien määräksi arvioitiin vuoden 2011 osalta 668 miljoonaa euroa. Vaikka tutkimus on vuodelta 2012, vastaavia tukia maksetaan edelleen. Ei voi olla viisasta jatkaa maksua, jos ministeriö itse toteaa niiden vaikutusten olevan negatiivisia.

Viimeisenä mainitsen niin sanotun miehistötuen. Sitä jaetaan valtion budjetista merialuksille ja sillä katetaan miehistön palkkoja. Vuosittain tähän tukeen kuluu noin 85 miljoonaa euroa.

Huomionarvoista on, että tukea saavat myös matkustaja-alukset. Niiden miehistön palkoista noin kolmannes on veronmaksajien kustantamia. Tämä vääristää kilpailua varsinkin satamien läheisyydessä, kuten Turussa. Eihän minkään hotellin tai ravintolankaan henkilökuntien palkkoja tueta verovaroin.

Edellä on mainittu tukia, joita järkeistämällä valtio voi säästää jopa 1,5–2 miljardia euroa vuosittain menettämättä mitään. Rohkeita päätöksiä on tehtävä, vaikka tukien saajat eivät hurraata huutaisikaan.

Kommentoi kirjoitusta.

Suomi ei tarvitse yhtään maahanmuuttajaa

Maanantai 2.2.2015 klo 10:21 - Heikki Tamminen

EVA:n mukaan Suomi tarvitsee kaksinkertaisen määrän maahanmuuttajia, jotta yhteiskunnan rattaat voisivat pyöriä. Karjuva työvoimapula on äitynyt siis todella pahaksi. Samaa mieltä on ollut kautta aikain ylijohtaja Juhana Vartiainen.

Molempien kohdalla motiivi lienee selvä. Maahanmuutto ei paranna työllisyysastetta, vaikka he muuta väittävät. Kantasuomalaisten työllisyysaste on noin 70 % ja maahanmuuttajien kohdalla se on noin 50 %. Lisäämällä maahanmuuttoa työllisyysaste ei parane, vaan päinvastoin. Puolet maahanmuuttajista, jotka jäävät työvoiman ulkopuolelle, tulevat Suomelle todella kalliiksi.

Motiivi on siis joku muu. En itse keksi muuta motiivia kuin halpatyövoima. Palkkojen on joustettava, jos tuomme Suomeen valtavan määrän ihmisiä, joista edes puolet suostuu tekemään jotain kahdeksalla eurolla tunnissa. Yhteiskunta antaa asumislisät päälle, jos ja kun tuo ei kata elämisen kustannuksia. Tämäkin on väärin. Sosiaaliturvaa tulisi muuttaa asumisperusteisesta kansalaisuusperusteiseksi.

Suomessa on helposti 400 000 työtöntä, kun lasketaan mukaan kaikki työvoimapoliittisissa toimenpiteissä mukana olevat työttömät. EVA:n mukaan heille ei kuitenkaan ole käyttöä. He ovat liian vanhoja, liian nuoria tai muuten vaan – liian kalliita.

Suomi ei tällä hetkellä tarvitse yhtään maahanmuuttajaa. Näin on, jos tarkastelemme asiaa puhtaasti tarvenäkökulmasta. Juuri tarveharkinnan, eli suomalaisen edun, tulisikin olla ainoa punnittava asia maahantuloa tarkasteltaessa.

Ajoittain tarvetta maahantulolle on ollut. Muistan salolaisena, kun Nokian menestyksen ollessa holtitonta luokkaa, piti insinöörejä ym. kuskata maailman ääristä, koska pienen kansan erityisosaajat loppuivat kesken. Nämä insinöörit kuittasivat hyvät liksat, tekivät työnsä ja lähtivät, kun työ oli valmis. Tässä ei ole mitään väärää. Nyt tilanne on kuitenkin aivan toinen. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan juuri korkeasti koulutetuilla on vaikeaa saada työtä.

Työperäisen maahanmuuton tarve perustuu siis joidenkin tarpeelle laskea palkkatasoa. Vaikka kannatan tietyissä tapauksissa paikallista sopimista, en näe Suomen palkkatasoa ongelmana, vaan verotusta ja sivukuluja. Palkat eivät ole Ruotsissa yhtään sen pienemmät, mutta esim. keskiluokka, joka viulut maksaa, saa paljon enemmän käteen. Tämä on ongelma.

Humanitäärisestä maahanmuutosta ja pakolaiskiintiöstä en puhu sen enempää. On selvää, ettei niitä(kään) tarvita. Ihmisten siirtely siirtelee ongelmia.

Kommentoi kirjoitusta.

Salon messut ja kampanja-avajaiset

Keskiviikko 28.1.2015 klo 11:18 - Heikki Tamminen

Sunnuntaina 25.1. vietin 3 tuntia Salon messuilla. Olin positiivisesti yllättynyt tunnelmasta ainakin näin perussuomalaisesta näkökulmasta. En enää luota gallupeihin sitäkään vähää, kuin ennen. Kukaan ei tullut haukkumaan. Päinvastoin. Kehujia riitti eläkeiläisestä teiniin sekä valkokaulusväestä poliisiin.

47_heikki_tamminen.jpg

Kansa on kyllästynyt siihen, ettei sanota, mitä ajatellaan. Konsensuspolitiikka on tiensä päässä. Tottakai on edelleen heitä, joille se kelpaa, mutta määrä on vähememään päin. Erityisesti kansalaiset halusivat, että maailmanparantamisen sijaan hoidettaisiin oma pesä kuntoon. Olen samaa mieltä.

Kampanja-avajaisia, paremmin sanottuna tiedotustilaisuutta, vietettiin maanantaina 26.1. Sokos hotel Rikalan tiloissa, Salossa. Paikalla oli tusinan verran ihmisiä, johon olen tyytyväinen ajankohta ja pieni tilaisuuden näkyvyys huomioon ottaen. Media oli paikalla ja jälleen kerran myös poliisi. He joko pitävät ajatuksistani tai seuraavat minua työnsä puolesta.

3.jpgEsittelin avauksessa tunnin verran teesejäni, jotka avasin kuulijoille powerpoint-esityksen pohjustukselta. Teesit löydät täältä. Esitystä tultaneen näkemään muuallakin maakunnassa, kun kiertueaikataulu selviää.

Maanantain kruunasi Eduskunnan urheilukerhon peli MIKE-sarjan ylemmässä jatkosarjassa Helsingin ulosottovirastoa vastaan. Voitimme 10-5 ja etenimme välieriin. Tehtäväni oli vartioida maalia, johon 5 osumaa upposi.

Kommentoi kirjoitusta.

Sosiaaliturvan ulottuvuutta harkittava uudelleen

Perjantai 23.1.2015 klo 9:39 - Heikki Tamminen

Julkaistu 17.1. Salon seudun sanomien Tätä mieltä -palstalla

Suomen talous on tökkinyt ennätyksellisen pahasti. Edes 90-luvun lamavuosina, ei ollut näin pitkää tuotannon laskua. Suomen tuotanto on vuoden 2006 tasolla. Tällöin on selvää, että samalla kun väestö ikääntyy ja työttömyys lisääntyy, on tehtävä jopa radikaaleja päätöksiä. Sellaisiin nykyinen hallitus ei ole pystynyt, vaan se vuodesta toiseen korottaa veroja ja heikentää ostovoimaa.

Esitän tässä kirjoituksessa pari ratkaisuehdotusta valtion menojen laskemiseksi.

Suomen asumisperusteista sosiaaliturvaa on harkittava uudelleen. Meillä ei ole varaa toimia koko maailman sosiaalitoimistona. Suomessa oleskelevalla ei-kansalaisella ei tarvitse olla oikeutta rahalliseen sosiaaliturvaan. Katto pään päällä ja ruokakupongit riittävät. Lisäksi voidaan tarjota, kuten tälläkin hetkellä, akuutin hädän sattuessa terveyspalvelut. Nyt jopa laittomat siirtolaiset saavat käteistä menoihinsa, vaikka he vasta odottaisivat oleskelulupapäätöstä.

Vain Suomessa työssä olevalla ja Suomeen veronsa maksavalla tulisi olla oikeus suomalaiseen sosiaaliturvaan laajemmin. Tällöin hän on siitä jotain maksanut. Oikeuksien tulee päättyä, kun veronmaksu päättyy.

Istuva hallitus on asiasta täysin toista mieltä. He haluavat laajentaa laittomille siirtolaisille myös sellaiset terveyspalvelut, jotka eivät koske akuuttia hätää. Rahaa näyttää olevan siis muille jaettavaksi, mutta eläkkeistä ja lapsilisistä oli varaa ottaa pois.

Toinen asia, josta valtio voisi säästää, on kehitysapu. Tällä hetkellä Suomi jakaa vuosittain yli miljardi euroa kehitysapua. Kehitysapua on kannettu biljoonia dollareita vuosikymmenten kuluessa. Vuosittain sitä jaetaan noin 100 miljardia kansainvälisesti.

Perussuomalaiset esittivät tähän omaa malliaan, jossa valtion kehitysapu puolitettaisiin ja loput kerättäisiin vapaaehtoisvoimin. Itse olen vielä jyrkemmällä kannalla. Valtion kehitysapu tulee lakkauttaa kokonaan. Mikään ei ole valtavista tulonsiirroista huolimatta kehittynyt. Ilmainen raha ei kehitä. Vain ruohonjuuritason vapaaehtoistyöllä on merkitystä. Nyt varat valuvat koronkiskureille ja korruptioon.

Tässä pari ehdotusta, joilla saamme kansantaloutta paremmalle tolalle ja teemme Suomesta myös sosiaalisesti paremman paikan asua, kun vastuutamme ihmiset yksilöinä, emmekä hyysää heitä piloille.

Kommentoi kirjoitusta.

Jussi Halla-ahon ehdokkuudesta

Tiistai 20.1.2015 klo 13:36 - Heikki Tamminen

Jussi Halla-aho ilmoitti 16.1. ettei hän lähde ehdolle eduskuntavaaleihin. Perustelut olivat tiiviit. Asia tulee edellä, ja vaaleissa käyminen, mutta paikan ottamatta jättäminen, olisi petosta. Jussi antoi omassa piirissä, Helsingissä, tukensa Nuutti Hyttiselle. Tämä miellytti myös omaa korvaani.

Koska toimin Jussin avustajana kotimaassa, minulta on jo paljon ennen tiedotustilaisuutta tivattu, tuleeko Jussi vaaleihin. Olen voinut vakuuttaa, etten tiedä. En tiennyt enkä halunnut kysyä. Tietäisin asian kyllä itsekin aikanaan. Olen silti vastannut, että jos minun olisi lyötävä vetoa asiasta, olisin veikannut, että ei tule. Harmi, ettei Veikkaus harrasta tällaista vedonlyöntitoimintaa.

Kuten Jussi tiedotustilaisuudessa toi ilmi, hän saa tehdä omalla linjallaan työtä europarlamentissa kenenkään siihen puuttumatta. Tämä ei tarkoita sitä, että hänen työtään olisi varsinaisesti estetty eduskunnassakaan, mutta vaikutusmahdollisuudet olivat ymmärtääkseni pienemmät. Europarlamentti, haluttiin tai ei, päättää tulevaisuudessa mm. siitä, jaammeko pakolaistulvan aiheuttaman taakan ympäri Eurooppaa. Perussuomalaiset haluavat, että näin ei käy. Jussi on valiokunnassa, jossa näitä asioita käsitellään. Näkemykseni mukaan häntä kohdellaan jopa ihmisen kaltaisena ulkomailla. Samaa ei voi sanoa suomalaisesta lehdistöstä tai tiettyjen puolueiden kannattajista.

Ymmärrän siis Jussin päätöksen oikein hyvin. Jos hän kokee aidosti pystyvänsä vaikuttamaan hänelle ja äänestäjilleen tärkeisiin asioihin, saa ne paikat joita tarvitsee sen tekemiseen, ja häntä kohdellaan hyvin, niin miksi Jussi tulisi eduskuntavaaleihin? Kuten totesin, asiat menevät edellä. Maahanmuuttoasiat eivät ole läheskään vain kansallisia asioita.

On totta, että Jussi keräisi Helsingissä valtavan äänisaaliin. On sanottu, että ilman Jussia Perussuomalaiset menettävät paikkoja.

Uuden vastaavia asioita omanaan pitävän ehdokkaan nostaminen ei ole helppoa, mutta sellaisia löytyy ja yhden sellaisen Jussi jo mainitsikin. Jussin sanoin asia on henkilöitynyt häneen, mutta pitää nostaa myös uusia, vähemmälle palstatilalle jääneitä mukaan keskiöön. Tämä on totta ja se on sellaisen poliitikon puhetta, joka ajattelee asiaa ennen yksilöä.

Tiedän, ettei Jussi pidä imartelusta ja ehkä otan pienen riskin tätä kirjoittaessani, mutta kirjoitin silti. Jussi, tarjoan lounaan tästä hyvästä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: halla-aho

Talouskasvua tulevan romahduksen kautta

Perjantai 16.1.2015 klo 10:38 - Heikki Tamminen

Alkuperäinen julkaisu Uuden Suomen blogissa 18.12.

Laihat vuodet jatkuvat. Suomen talouden koko on vuoden 2006 tasolla. Bkt laskee kolmatta vuotta. Tällaista ei nähty edes 90-luvun laman aikana. Teollisuuden tuotanto on romahtanut. Työttömiä on helposti 400 000, kun lasketaan mukaan kaikki enemmän tai vähemmän turhissa työvoimapoliittisissa toimenpiteissä mukana olevat mukaan.

Valtiovarainministeriö ennustaa, että ensi vuonna bkt kasvaa yhden prosentin. Suomen Pankin ennuste on -0,1 %. Muut ennusteet ovat tällä välillä. Näissä ennusteissa eivät kuitenkaan näy lähiaikojen tapahtumat Venäjän taloudessa.

Talousennusteet ovat olleet yltiöoptimistisia vuodesta toiseen. Aina on hoettu, että nyt se käänne tulee. Sen eteen ei ole tehty mitään ratkaisevaa, ja siksi jumitamme mainitussa vuoden 2006 tasossa. Valtiovarainministeriö lienee pakotettu ennustamaan aina kasvua, koska hallitus tarvitsee positiivisen ennusteen luodakseen mukavalta näyttäviä talousarvioita. Olisihan se kauheaa, jos jouduttaisiin jo edellisenä vuotena toteamaan, että ensi vuonna vaikeudet jatkuvat.

En ole ekonomi, mutta väitän, että ensi vuoden bkt:n volyymimuutos on -3-4 % vuoteen 2014 verrattuna. Toivon olevani väärässä, mutta vuoden päästä olemme viisaampia.

Tämän ennusteen perustan edellä mainittuun Venäjän tilanteeseen. Se tulee kurittamaan Suomea rajusti. Vaikka Venäjä on vuorokauden aikana saanut kurssin suunnan muutettua, ei se tule olemaan pysyvää. Ohjauskoron yli 60 prosentin nostaminenkaan ei auttanut, enkä usko, että auttaa valuutta- ja kultavarantojen myyntikään pitkällä tähtäimellä.

Venäläinen ostovoima on romahtanut. Euro on venäläiselle liian kallis. Kolme kuukautta sitten sait 50 ruplalla euron. Nyt tarvitset niitä 80. Minusta asian vakavuutta on vähätelty mediassa, vaikka siitä on paljon kirjoitettu. Tilanne on hyvä vain suomalaiselle turistille, joka saa halvalla vodkaa tai muita ”hyödykkeitä”. Suomen viennille tilanne on katastrofi. Jo vuonna 2013 (ilman Ukrainan kriisiä, valuuttakriisiä ja talouspakotteita) vienti Venäjälle romahti 5,4 miljardia euroa.

Venäjän talouden romahtaminen on myös turvallisuuspoliittinen riski. Mitä epävakaampi talous Venäjällä on, sitä epävakaampi on Venäjän ulkopolitiikka. Tämän on todistanut historia. Kautta markkinatalouden historian, on teollisuuden tuotantoa pönkitetty sotimalla.

Suomen talouden pitkästä lamasta ei näytä olevan ulospääsyä kuin romahduksen kautta. Toki tässä on ollut aikaa tehdä sisäisiä korjausliikkeitä, mutta ne ovat jääneet tekemättä. Euro ei myöskään auta asiaa. Globaalin talouden murros on iso selittävä tekijä, mutta oikeilla sisäisillä päätöksillä emme olisi näin suossa. Nyt edessä on suonsilmä jota ei voi kiertää.

Venäjän tilanteelle emme voi nyt mitään. Se syöksyy. Kyse on siitä, miten me selviämme syöksystä ilman omaa valuuttaa, jolla kikkailla.

Suomi tullee käymään pohjalla. Suomi tulee siitä myös selviämään. Nyt on todella korkea aika keskustella, miten. Kirjoitathan vinkkisi kommentteihin.

Kommentoi kirjoitusta.

Onko persuilla vaihtoehtoa?

Keskiviikko 17.12.2014 klo 12:45 - Heikki Tamminen

Eduskuntakausi lähenee loppuaan. Olen saanut seurata tapahtumia aitiopaikalta avustajan roolissa. Yksi yli kolme vuotta Perussuomalaisia vastaan käytetty väite on: ”Teillä ei ole vaihtoehtoa”.

Pitääkö tämä väite paikkaansa? Tarkastellaanpa tekoja ja esityksiä objektiivisesti. Listaan tähän olennaisimpia esityksiä.

Perussuomalaiset ovat esittäneet Viron yritysveromallia, jossa yhteisöveroa ei tarvitse maksaa, jos ei jaa osinkoa ja yritys investoi ja työllistää lisää. Malli ei saanut kannatusta hallituspuolueilta.

Perussuomalaiset ovat esittäneet arvonlisäveron alarajan nostoa. Tätä on julkisuudessa hehkutettu jopa hallituspuolueiden kannattajien toimesta, mutta eduskunnassa tämä idea on torpattu.

Perussuomalaiset esittivät, että alle tonnin tulot olisivat aina verovapaita. Tämä ei käynyt.

Persut ovat joka ainoa vuosi tällä kaudella esittäneet, että energiaveroja (sähkö ja polttoaineet) ei saa korottaa ja ovat jopa esittäneet niiden laskua. Tämä ei ole käynyt.

Perussuomalaiset ovat esittäneet suursäätiöille veroa sekä ns. wahlroos-veroa niille, joilla on millä mällätä. Myös puoluetukia on esitetty leikattavaksi.

Aloitteita on lukuisia. Niitä on itse asiassa eniten kaikista eduskuntaryhmistä. Tässä tilastot:

 

aloitteet

kysymykset

yht.

Perussuomalaiset

1171

1663

2834

Keskusta

1016

702

1718

SDP

263

591

854

Kokoomus

161

656

817

RKP

135

130

265

Vasemmisto

94

161

255

KD

52

157

209

Vihreät

29

155

184

Lienee suotavaa, että tunnustetaan, että Perussuomalaiset ovat esittäneet tuhansia vaihtoehtoja tai kysymyksiä, mutta jotka eivät ole kelvanneet.

Kommentoi kirjoitusta.

Ei mitään uutta länsirintamalta

Torstai 4.12.2014 klo 15:49 - Heikki Tamminen

Kirjoitus julkaisu Salon seudun sanomien Tätä mieltä -palstalla 28.11.

 

Kansaa on puhuttanut jo kauan kansalaisaloite avioliittolain muutoksesta. Se on oikeastaan ainoa poliittinen asia, josta on puhuttu pitkään aikaan. Vain sote-uudistus on saanut pientä huomiota sen rinnalla.

Minä en aio kertoa kummastakaan mitään, vaan niistä muista asioista joista ei ole uutisoitu oikeastaan lainkaan ja jotka tulevat vaikuttamaan jokapäiväiseen arkeen. Tässä muutama esimerkki, joista sinä maksat lisää:

Ajoneuvovero nousee jälleen ensi vuoden alusta. Suomessa eniten käytetyn autotyypin ajoneuvovero on tällöin kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa. Kyllä, luit oikein, kaksinkertaistunut.

Energiaveroja korotetaan kolmatta kertaa tällä hallituskaudella. Tämä tarkoittaa, että polttoaineet ja sähkön hinta nousevat taas. Viimeksi ne nousivat 1.1.2014. Juuri kukaan ei ole natissut asiasta. SKAL:n selvityksen mukaan tuleva korotus mukaan luettuna istuva hallitus on aiheuttanut tavaraliikenteelle 140 miljoonan euron vuosittaiset lisäkulut. Sähkön ja polttoaineiden verotus tuntuu ostovoimassa eniten juuri siellä, missä rahassa on pulaa. Sieltä on helppo ottaa, kun molemmat ovat elinehtoja. Se ei ole istuvaa hallitusta kiinnostanut.

Lapsilisiä leikataan 8 prosenttia. Tämäkin unohdettiin hyvin nopeasti pois lööpeistä. Uusihallituksen esittämä kompensaatio pienituloisille perheille on turha byrokratian lisäys. Hallitus luo harhan ottamalla ensin kympin sinulta. Sen jälkeen he antavat vitosen takaisin ja sanovat, että ”sinun vuoksesi me teemme kaikkemme”. Voi tätä tekopyhyyden määrää.

Kaikkia edellä mainittuja korotuksia tai leikkauksia Perussuomalaiset ovat vastustaneet. Lisävelaksi ne eivät tulisi, vaan kohdentaisimme menoja oikeudenmukaisemmin mm. leikkaamalla kehitysapua ja maahanmuuton kuluja. Nyt hallitus on lisätalousarviossaan korottamassa molempien määrärahoja.

Edellä mainitut asiat eivät ole vähäpätöisiä ottaen huomioon taloustilanne. Ostovoima laskee edelleen hallituksen toimien johdosta. Mitä vähemmän jää rahaa kulutukseen, sitä vähemmän meillä on työtä ja toimeentuloa. Asia on yksinkertainen. Siksi en ymmärrä hallituksen halua verottaa yhä kovemmin. Olisi kohdistettava pikaisesti katseet menopuoleen veronkorotusten sijaan.

Kun menopuoli saadaan kuriin, on säästyneellä summalla laskettava kokonaisveroastetta. Se on tutkitusti paras tapa luoda kilpailukykyä ja työtä. Eivät siinä toimimattomat ja kilpailua vääristävät yritystuet auta. Surkuhupaisaa on, että työ- ja elinkeinoministeriön oman selvityksen mukaan valtio maksaa joka vuosi jopa 600 miljoonaa euroa vaikuttamattomia tai vaikutuksiltaan jopa negatiivisia yritystukia. Eikö ole jonkin asteista tyhmyyttä pitää sellaisia tukia yllä, jos itsekin todetaan ne hyödyttömiksi?

Mistään edellä mainitusta ei tällä hetkellä hiiskuta sanaakaan julkisuudessa. Ovatko ne niin vähäpätöisiä asioita? Eivät mielestäni. Sinähän nämä maksat. Suomalaisen poliittinen muisti on äärimmäisen lyhyt. Suomalainen ottaa usein iskut vastaan mukisematta ja lukee mieluummin Seiskaa. Jos tällaiseen asenteeseen on varaa, niin asiat ovat silloin todella hienosti.

Kommentoi kirjoitusta.

Suomalainen parlamentarismi on tiensä päässä

Perjantai 24.10.2014 klo 8:41 - Heikki Tamminen

Suomen eduskunta säätää lait. Eduskunnassa on 200 kansan valitsemaa kansan edustajaa. Edellisessä lauseessa ei ole yhdyssanavirhettä. Kansanedustajien tulisi edustaa kansaa. Väitän, että näin ei ole nyt, eikä ole vähään aikaan ollutkaan. Pääsyy on mielestäni hallituksen ja opposition erottelussa ja tiukassa ryhmäkurissa.

Valtioneuvosto (ministerit), sekä sen ja ministeriöiden virkamiehet valmistelevat hallituksen esitykset. En tiedä lähihistoriasta tapausta, jossa lakiesitys olisi kaatunut itse äänestyksessä. Nyt, kun hallitusenemmistö on hiuksen hieno, ja joissain valiokunnissa hallitusedustajat ovat jopa vähemmistössä, on tehty ”erityisjärjestelyjä” valiokuntapaikkoihin, jotta hallituksen esityksen menestyisivät.

Hallituksen esityksiä voidaan korjailla teknisen lapsuksen tai ääritapauksissa niiden älyttömyyden vuoksi, mutta se tapahtuu aina hallituksen aloitteesta. Oppositio tekee vastalauseet, joista äänestetään, mutta en tiedä tapausta, joissa tämä olisi kaatanut esityksen. Jos joku tuntee historiaa paremmin, niin toivon, että kommentoitte.

Opposition vaikuttamismahdollisuudet ovat epäkohtien esilletuonnissa. Oman puolueen näkökulmasta voidaan sanoa, että tässä on onnistuttu. Nykyään puhutaan maahanmuutosta, ollaan muutamassa energiapolitiikkaa jne. Poliittisen vaikuttamisen ei kuitenkaan kuuluisi olla vuosia kestävää väsytystaistelua, vaan jokaiseen päätökseen tulisi voida vaikuttaa realistisin mahdollisuuksin.

Summa summarum. Hallituspuolueen edustaja painaa asiassa kuin asiassa hallituksen esityksen mukaista nappia, eli vihreää. Oppositioedustaja painaa punaista. Jos ei millään kehdata näin tehdä tai jos omatunto soimaa, jäädään pois koko äänestyksestä, muttei missään nimessä tulla äänestämään omantunnon ja parhaan tietämyksen mukaan. Perustuslaki edellyttää, että ”Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset”. Noudattavatko kaikki Suomen perustuslakia?

Minun ei tarvitse luetella esimerkkejä äänestymiskäyttäytymisväitteeni tueksi. Sen kun katsotte äänestystuloksia. Ne ovat hyvin yksiselitteisiä: Hallitus JAA, oppositio EI. Joko siis kansanedustajat ovat puolin ja toisin häkellyttävän yksimielisiä, tai systeemi on syvältä. Veikkaisin jälkimmäistä.

On siis tehtävä parlamentarismin reformi. Opposition ja hallituksen välinen asettelu on purettava, jotta demokratia ja lakien säätäminen eivät joutuisi naurunalaisiksi. Ruotsin blokkimallikaan ei ole hyvä. Siellä, kuten Suomessakin, voittanut blokki alistaa demokratian keinoin valitun vastapuolen.

Jotta kaikkien ääni tulisi kuuluviin, on säädettävä eduskuntajärjestelmä, joka toimii ikään kuin kunnanvaltuusto. Siellä äänestetään asia kerrallaan ja kaikilla on ne vaikuttamismahdollisuudet, jotka äänestäjät ovat heille suoneet. Onhan valheellista sanoa, että kansa päättää, kun valta jaetaan vasta vaalien jälkeen hallitusneuvotteluissa ja salkkujaossa. Kuvitteellisessa mallissani ministeriöt säilyisivät, mutta salkut ym. poliittiset paikat jaettaisiin vain ja ainoastaan vaalituloksen mukaan. Valiokunnat olisivat tiiviissä yhteydessä ministeriöihin (virkamiehiin) ja toimisivat kuten lautakunnat kunnissa.

Joku sanoo, että tämä vaikeuttaisi päätöksentekoa. Ei, tämä vaikeuttaisi vain vallanhimon tyydyttämistä ja kansanvallan yli kävelemistä. Mitä laajemman yhteisymmärryksen saamme, sitä parempia päätöksiä teemme. Tämä ei tarkoita sitä, että vaikeat päätökset jäisivät tekemättä. Tehdään niitä kunnissakin, niin ainakin meillä Salossa.

Hallitus päättää, sinä vikiset.

(ps. Tämä ei ole sormenosoitus mitään puoluetta tai hallitusta kohtaan, koska edustamanikin puolue sinne hallitukseen haikailee. Tämä on kannanotto paremman demokratian puolesta.)

Kommentoi kirjoitusta.

Sääntelyn purkamisessa sanat ja teot eivät kohtaa

Torstai 9.10.2014 klo 10:01 - Heikki Tamminen

Julkaistu 9.10.2014 Salon seudun sanomien Tätä mieltä -palstalla.

Suomi on sääntelyn, holhouksen ja pykälien luvattu maa. Byrokraatilta ei mikään jää huomaamatta. Viimeisimpänä esimerkkinä toimii ministeriön suunnitelma, joka vastuuttaisi esimerkiksi olutpanimot huolehtimaan siitä, ettei heidän facebook-sivuillaan kehuta tuotteita tai jaeta heidän tuottamaa sisältöä. Tämä holhous on saanut sairaita piirteitä.

Rajoitukset ja määräykset käyvät Suomelle äärimmäisen kalliiksi. Yrittämisestä on tehty lievästi sanottuna hankalaa. Varsinkin pienyritykset, joilla ei ole varaa palkata omia byrokratiaosaajia, ovat hankaluuksissa. Tiedän kyllä, että tästä ovat monet hallituspuolueidenkin edustajat puhuneet, mutta miksei mitään tapahdu? Puheet ja teot ovat ristiriidassa.

Sääntely ei koske vain yrittämistä. Se koskee myös kuntia. Samalla kun hallitus on vuodesta toiseen leikannut valtio-osuuksia, se on lisännyt kuntien vastuita. Hallitus lupasi rakennepoliittisessa ohjelmassaan purkaa kuntien tehtäviä miljardilla. Tämä oli täyttä soopaa. Pääministeri Stubb on jo joutunut toppuuttelemaan tuohon valheeseen uskoneita.

En oikein käsitä, mistä poliitikkojen tahto säännellä saa voimansa. Kuntien kohdalla kyse on tietysti siitä, että maan hallitus vierittää vastuuta, jotta oma pesä puhuisi puhtaana. Juuri kukaan heistä ei välitä kokonaisuudesta. Se on kummallista, sillä suuri osa kansanedustajista istuu kotikuntiensa valtuustoissa. Mahtaa siellä olla selittelemistä, jos on hallituksessa lisäämässä vastuita ja saman viikon maanantaina valtuustossa valittamassa valtionosuuksista.

Eduskunta kokee ylpeyttä siitä, kuinka paljon se saa paperia aikaiseksi. Taas on tehty toinen toistaan hienompia lakeja ja asetuksia. Niitä poistuu käytöstä vain silloin, kun joku uusi tulee tilalle. Seuraavan hallituksen haasteena on tehdä iänikuisista puheista tekoja ja purkaa sääntelyä. Suomi ja suomalainen pärjäävät kyllä ilman tolkutonta holhouksen viidakkoa.

Vielä hetken istuvalle hallitukselle terveiset, että nostakaa nyt alkuun vaikka arvonlisäverovelvollisuuden alaraja vähintään 25 000 euroon, niin pienyrittäjyydellä voi joku vahingossa jopa työllistyä. Jos ette vielä ole huomanneet, niin perussuomalaiset on varjobudjetissaan ehdottanut tätä jo kolme kertaa. Teille se ei ole kelvannut.

Kommentoi kirjoitusta.

Maahanmuutosta maastamuuttoon vol. 2

Torstai 9.10.2014 klo 9:52 - Heikki Tamminen

Kirjoitukseni Maahanmuutosta maastamuuttoon kirvoitti keskustelua paljon enemmän kuin kirjoitukseni keskimäärin. Mukana on hyvää palautetta, mutta myös paljon kritiikkiä – osa asiallista, osa ei. Kritiikkiä aiheuttivat pääasiassa kliseitä tihkuva tyyli, se ettei kirjoituksessa ole mitään uutta, kirjoitukseni on tyyliltään epäasiallinen ja lapsellinen sekä se, etten ole esimieheni Jussi Halla-ahon veroinen kirjoittaja.

Myönnän kaiken edellä mainitun kritiikin paitsi sen, että olisin lapsellinen. Olen mielestäni vakavoitunut muutamassa vuodessa aivan liiaksikin. Liian vakava ihminen ei jaksa. Veikko Lavikin kehottaa ottamaan löysin rantein.

Noh, asiaan. Kirjoitan tämän tarkentavan jatkon tekstiini, koska sille selvästi on tarvetta. Ensimmäinen avaus oli provokatiivinen, kliseinen sekä limaisen sarkastinen. Niin sen kuuluikin olla. Ei kukaan muuten puhu pertteliläisen nobodyn blogista. Nyt joku ehkä jo lukee asiallisemmankin tekstin, kun herätän ihmisenä edes negatiivisia tunteita.

Vaikka blogini oli edellä mainitun kaltainen, tarkoitin mitä sanoin. Maastamuuttoon tulee kannustaa silloin, kun se on suomalaisten ja varsinkin Suomen etu.

Kenelle ehdottamaani maastamuuttopakettia voisi tarjota? Tätä minulta on tivattu, koska en sitä alkuperäisessä kirjoituksessa eritellyt. Olin kategoroinut maahanmuuttajat yhdeksi ryhmäksi – se oli tyhmää. Pakettia ei tulisi tarjota työssäkäyville ihmisille, jotka tuottavat hyvää yhteiskunnalle ja itselleen. Sitä ei tarjottaisi rakkauden perään muuttaneille Suomessa aviossa oleville. Sitä ei tarjottaisi ETA-maiden kansalaisille pois lukien itäeurooppalaiset turvapaikan saaneet henkilöt, joilla ei lähtökohtaisesti tulisi olla perusteita turvapaikkaan. Paketti olisi ensisijaisesti tarkoitettu ns. kolmansista maista tulleille työttömille täysin yhteiskunnan varojen avulla eläville ihmisille, jotka ovat saapuneet humanitäärisinä maahanmuuttajina.  Myös ko. perustein tulleille opiskelijoille ja tukityöllistetyille, sekä maahanmuuttobyrokratian itsensä työllistämille muuttotukea voitaisiin myöntää.

Tässä tarkennusta miksi:

Suomessa turvapaikan saaneiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti 2000-luvun alun muutamasta henkilöstä 1600:aan myönteiseen turvapaikkapäätökseen vuonna 2012. Mitä tänä aikana yhteiskunnallamme on ollut tarjota heille? Edellisen linkin tilastoista käy ilmi, että ulkomaan kansalaisten työllisyysprosentti on 20 prosenttiyksikköä heikompi kuin Suomen kansalaisten ollen noin 50 prosenttia. Tässä on otettava se tilastoa hämmentävä seikka huomioon, että mukaan lasketaan nimenomaan Suomeen töihin tulleet maahanmuuttajat. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen mukaan työllisten osuus Afrikasta ja Länsi-Aasiasta tulleilla on vain 40 prosenttia. Pohjois-Afrikasta ja Länsi-Aasiasta tulleilla työllisyys kohentuu 40 prosenttiin vasta kahdeksan maassaolovuoden jälkeen. Tätä ennen työllisyys on 20-35 prosenttia. Voimme vain arvioida tämän faktan yhteiskunnallisia kustannuksia.

Kaikkea ”pahoinvointia” ja rasitetta ei tietysti voi mitata rahalla tai työllisyydellä. Rikollisuus on hyvä kotoutumisen mittari, vaikka tietysti toivotaan, ettei hyvinvointia jouduta sillä mittamaan. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on tehnyt tutkimuksen maahanmuuttajista rikosten uhreina ja tekijöinä. En ole ensimmäinen enkä viimeinen, joka viittaa tähän hyvään tutkimukseen. Se on karua luettavaa tiettyjen ihmisryhmien osalta.

Pari otetta tutkimuksesta:

Afrikkalaisilla naisilla on lähes seitsenkertainen riksi tulla raiskatuksi kantaväestöön nähden. Jos ikä otetaan yhtenä tekijänä huomioon, on riski silti nelinkertainen. Ryöstörikosten kohdalla tilasto on vastaava.

Raiskaajien ja muiden väkivaltarikosten joukossa Afrikasta ja Lähi-idästä tulleet korostuvat monikertaisesti. Afrikkalainen tai Lähi-idästä tullut raiskaa jopa 15 kertaa todennäköisemmin kuin härmäläinen perusjuntti.

Edellä mainitun perusteella voimme todeta, että paluulippu on kohdennettava Afrikasta ja Lähi-idästä tulleille maahanmuuttajille. He voivat selvästi huonosti ja aiheuttavat pahaa oloa ympärilleen. He työllistyvät heikoiten ja ovat taloudellisesti ja henkisesti maan raskain taakka.

Sanoin jo alussa, että paluupakettia tulisi ensisijaisesti tarjota ja myöntää humanitaarisille maahanmuuttajille ja tämän ryhmän sisällä turvapaikanhakijoille. Tähän tulokseen pääsemme kun vertailemme ongelmien aiheuttajia ja turvapaikkapäätöksiä. Maahanmuuttoviraston tilaston mukaan kuluvan vuoden aikana turvapaikkoja on myönnetty ylivoimaisesti eniten Afrikasta tai Lähi-idästä tulleille.

Sivuhuomautuksena on mainittava, että korostuneet maat ovat kaikki islamilaisia pois lukien Venäjä. Näiltä alueilta tulevat myös he, jotka eivät työllisty ja tekevät eniten rikoksia. Heistä tulisi päästä eroon kannustamalla heidät rakentamaan omaa maataan. Siellä he voivat ehkä jopa laillisesti harjoittaa tapojaan.

Miksi sitten mielestäni turvapaikkasiirtolaisuus ja pakolaisuus ovat lähtökohtaisesti pahasta? Vain heidän kohdalla ymmärrän asian, jotka eivät voi tehdä asialle mitään. Heihin kuuluvat esimerkiksi lapset, vanhukset ja vammautuneet. Miksi nämä muut eivät tee mitään asialle? Maahanmuuttoviraston katsauksesta käy ilmi, että kun tarkastellaan Irakista, Afganistanista, Somaliasta ja Syyriasta vuosina 2012-2013 tulleita turvapaikanhakijoita, niin 2104 heistä oli miehiä ja vain 713 naisia. Voidaanko siis päätellä, että naisilla on paljon paremmat oltavat näissä maissa? Tuskin kukaan kieltää, että näin voidaan ajatella. En usko olevani väärässä, jos sanon, että omaa vastuuta pakoon lähtevät ne, joilla on rivakat jalat ja massia – eivät ne, joiden hätä on suurin. Eikö miehen osuuden tulisi kriisitilanteessa korostua siinä, että ensisijaisesti naiset ja varsinkin lapset lähtevät turvaan?

Yksin tulleita alaikäisiä on kahden viime vuoden aikana saapunut vain 323 kappaletta. Näistä ”17-vuotiaiden poikien” osuutta en osaa sanoa. Hakijoista vain murto-osa oli tyttöjä. He taitavat pärjätä islamilaisissa maissa vallan hienosti.

Turvapaikkasiirtolaisuus siirtää ongelmia sinne, missä niitä ei ennestään ole, mutta säilyttää ongelmat lähtömaassa. Liian moni lähtee eikä tee asioille mitään. Siksi on aika antaa tuntuva porkkana siihen, että kotimaihin palataan rakentamaan parempaa tulevaisuutta.

Turvapaikkasiirtolaisuus siis vain siirtää ongelmia sinne, missä niitä ei ennestään ole, mutta myös säilyttää ongelmat lähtömaassa. Siksi on aika antaa tuntuva porkkana siihen, että kotimaihin palataan rakentamaan parempaa tulevaisuutta. On sekä humanitäärisen siirtolaisuuden ”ongelmakansojen”, että länsimaiden etu, että annamme tuntuvan porkkanan ihmisille jotka haluavat palata rakentamaan maataan.  Aina tulisi ajatella kansojen, oman ja muiden, pitkän tähtäimen etua yhden yksilön mukavuudenhalun sijaan. Nyt tätä ensimmäistä asiaa ei ajatella juurikaan. Kun maastamuuttoprojekti olisi saanut jalansijaa, olisi samaan aikaan käynnistettävä toimet valikoivan maahanmuuttopolitiikan käynnistämiseksi. Tässä mallissa syyksi kelpaisi lähinnä työ tai rakkaus. Pakolais- ja turvapaikkakriteerein ei tulisi ottaa vastaan ketään ainakaan toistaiseksi.

Toivottavasti tämä versio avautumisestani luo parempaa pohjaa keskustelulle.

Kommentoi kirjoitusta.

Maahanmuuttopoliittinen toimenpideohjelma

Tiistai 9.9.2014 klo 11:29 - Heikki Tamminen

Sen pitemmittä perusteluitta, tämä on maahanmuuttopoliittinen toimenpideohjelma. Se edustaa omaa linjaani ja vastaan siitä itse – tämä kerrottakoon siksi, jos joku sekoittaa tämän puolueen ohjelmiin.

 

Toimenpide-ehdotukset:

1. Turvapaikkapäätöstä odottavien suora rahallinen tuki on lopetettava. Katto pään päällä ja jaettu ruoka-apu riittää.

2. Toimentulotuki (perusosa ja harkinnanvarainen) kuuluu vain Suomen kansalaisille. Muille, jotka ovat jo maassa, on myönnettävä varoja lakien ja säädösten puitteissa vain Kelan kautta.

3. Maahanmuuttajien perheenyhdistäminen maahantuloa helpottavana tekijänä on lopetettava. Jokaisen yksilön on haettava paikkaa normaalisti.

4. Turvapaikan edellytyksiä on kiristettävä. Pakolaisten summamääräinen vastaanotto on lopetettava. Hakemusten perusteella vain äärimmäisessä hädässä olevat saavat turvapaikan, ja heidän kohdalla etuoikeutettuja ovat naiset ja lapset.

5. On luotava uusi laki terrorismista. Terroristijärjestöiksi luokiteltujen tahojen joukoissa sotiin osallistuvia kansalaisia on rangaistava törkeästä sodankäyntirikoksesta. Ei-kansalaiset on karkotettava välittömästi lähtömaahan.

6. Lähtökohtaisesti maahanmuuttajalta on vaadittava suomalainen työsopimus pidempää oleskelulupaa varten (pois lukien äärimmäisessä hädässä olevat naiset ja lapset, kuten yllä on mainittu).

7. Asuntohakemuksissa Suomen kansalainen menee jonossa ei-kansalaisen edelle, asunnoista kun on pulaa varsinkin pk-seudulla.

 

Toimenpideohjelman tavoitteena on kestävän yhteiskunnan turvaaminen, vaikutuksiltaan negatiivisen maahanmuuton kitkeminen sekä talouden tasapainottaminen.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtiontaloudessa silmänkääntötemppu

Keskiviikko 13.8.2014 klo 12:12 - Heikki Tamminen

Julkaistu Turun sanomien mielipidepalstalla 8.8.2014

Valtiovarainministeriö aloitti aamulla 5.8. pohtimaan ensi vuoden valtiotalouden suuntaviivoja. Valtiovarainministeri Rinne kiirehti jo iltapäivällä lupailemaan kaikenlaista. Äkkiseltään lupaukset voivat kuulostaa hyviltä, mutta asiassa on koira haudattuna.

Ministeri Rinne sanoi: "Valtio ottaa ensi vuonna puolet vähemmän lisävelkaa". Tämä tarkoittaa suomeksi, että valtio ottaa noin neljä miljardia lisävelkaa.

Rinne jatkoi: "Uusia leikkauksia ei tule". Uusista leikkauksista päättää eduskunta, eikä Rinne, ja toiseksi tämä ei tarkoita, etteivät jo sovitut leikkaukset toteutuisi. Niitä on siis tulossa, muttei ehkä enempää, kuin mitä on sovittu.

Sekä Kataisen, että Stubbin hallitusohjelmissa tavoitteeksi asetetaan velkasuhteen taitto kokonaistuotantoon verrattuna. Vuosi toisensa jälkeen hallitus on epäonnistunut tavoitteessa. 

Rinne puhuu ottavansa vähemmän velkaa kuin viime vuonna. Velan määrä ei ole kuitenkaan niin oleellinen seikka kuin velkasuhde. Tämän Rinne jättää näppärästi mainitsematta. Velkasuhteen taittamiseksi ei saisi ottaa senttiäkään lisää velkaa, sillä mm. Danske Bankin ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu.

Suomen velkasuhde ylittänee hyvinkin pian 60 prosentin rajan, joka on EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen vastaista. Tällöin joudumme tarkkailuluokalle, ja luottoluokituksen korjaaminen alaspäin on vakavasti otettava uhka. Jos luottoluokitus laskee, korko nousee. Se yhtälö on yksinkertainen. Kuka meille antaa tukipaketteja, kun korot nousevat? Kreikkako?

Jos ja kun istuva hallitus ei saa enää merkittäviä talouden pelastustoimia aikaiseksi, on suunniteltava uutta ja vastuullista taloudenhoitoa jo ensi kaudelle. Valtion menoja on leikattava kovalla kädellä lähinnä sellaisista kohteista, jotka eivät vaikuta ostovoimaan. Kun valtion menoja karsitaan, voidaan tapauskohtaisesti laskea verotusta. Näin verotulojen lasku kompensoituu ostovoimassa.

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »