Laittomasti maassa olevalle eivät palvelut kuulu

Torstai 12.3.2015 klo 15:56 - Heikki Tamminen

Julkaistu Salon seudun sanomien Tätä mieltä -palstalla 12.3.2015

Hallituksen esitys niin sanottujen paperittomien henkilöiden eli laittomasti maassa olevien terveydenhuoltolaiksi on täysi farssi. Esitys on ministeri Susanna Huovisen (sd.) käsialaa. Hän halusi avata rajat koko maailmalle, vaikka laittomasti tänne tuleville.

Laki olisi siis turvannut kaikki terveyspalvelut laittomasti maassa oleskeleville. Heidän tarkkaa määräänsä ei tiedetä, mutta arviot liikkuvat useissa tuhansissa.

Juridisesti on täysin käsittämätöntä, että laittomasti maassa oleva saisi edellä mainitut oikeudet. Kyseisillä henkilöillä kun ei ole mitään statusta edes olla maassa. Vastaavia kokeiluja on tehty Euroopassa, mutta linjaa on kiristetty ongelmien ja terveysturismin vuoksi, esimerkkeinä Espanja ja Portugali.

Ei voida enää sanoa, että juuri mikään olisi laitonta siirtolaisuutta, jos heillä olisi täydet oikeudet palveluihin. On otettava huomioon, että terveydenhuoltopalveluiden avaaminen laajentaisi hyvin todennäköisesti palvelut myös laajemmin sosiaaliturvaan. Toimeentulotukea jouduttaisiin jakamaan lääkkeisiin ja elämiseen, koska tarpeita ei voisi juridisesti erotella. Lain valmistelu on ollut luokatonta.

Laiton terveysturismi on todellinen uhka Suomessa, jos sellainen sallitaan. Pelkästään Pietarin lähistöllä on kymmeniä tuhansia HIV-potilaita, jotka olisivat varmasti hyvin mielellään tulossa Suomeen hoitoon viisumeita hakematta. Kyseessä on siis myös kansallinen turvallisuus. Tartuntatautitapauksissa viranomaisilla on jo nyt keinot antaa apua niille, jotka ovat maassa. Kaikki akuutit tapaukset hoidetaan. Kukaan ei jää kuolemaan. Lakia ei siis ole tarvetta laajentaa.

Oli hyvä asia, mutta myös surkuhupaisaa, että kansanedustaja Kari Rajamäki (sd.) esitti hallituksen esitystä täysistunnossa pöydälle pantavaksi. Koska eduskuntakausi loppuu, tämä todennäköisesti tarkoittaa, että esitys raukeaa. Rajamäki on itse esittelevän ministerin kanssa samassa ryhmässä. Rajamäki ei kuitenkaan pyri enää eduskuntaan, joten taisi olla järjen ääni sallittu. Hyvä juttu, Kari. Perussuomalaiset kannattivat Rajamäen esitystä lämpimästi.

Perussuomalaiset ovat vastustaneet lakiesitystä alusta saakka yksimielisesti. Muiden puolueiden mielipiteistä ei voi sanoa samaa. On hauska huomata, että hallituksen esitys ei nykyään tarkoitakaan sitä, että koko hallitus olisi sen takana. Valiokuntakäsittelyssä Perussuomalaiset oli ainoa puolue, joka jätti asiaan hylkäysesityksen.

Samaan aikaan, kun vanhuksemme jätetään kuolemaan koteihin, koska laitospaikkoja väestön ikääntymisestä huolimatta vähennetään, halusi ministeri Huovinen ja moni muu antaa terveydenhoitoa rajattomasti maailman laittomille kiertolaisille.

Kommentoi kirjoitusta.

Halutaanko Suomeen halpatyömarkkinat?

Tiistai 24.2.2015 klo 13:54 - Heikki Tamminen

Julkaistu Salon seudun sanomien mielipidepalstalla 20.2.2015.

Suomessa puhutaan jatkuvasti työperäisen maahanmuuton tarpeesta. Elinkeinoelämän valtuuskunnan mukaan Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 maahanmuuttajaa töihin. En voi uskoa tätä todeksi. Motiivi tällaisen määrän tuomiseksi Suomeen on varmasti jokin muu kuin työvoimapula, sillä Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomessa on jo lähes puoli miljoonaa työtöntä, kun lasketaan mukaan erilaisissa työllisyyspalveluissa mukana olevat henkilöt.

Työttömyysluvut ovat rumempia kuin on annettu ymmärtää. Elämme vasta helmikuuta, ja jo nyt valtion lisätalousarviossa budjetoidaan ansiosidonnaisiin ja peruspäivärahaan lähes 90 miljoonaa euroa lisää. Tilanne ei ole siis parantumassa. Hallitus on epäonnistunut työllisyydenhoidossa täysin.

Elinkeinoelämän valtuuskunta kuittaa vastaväitteet työvoimatarpeeseen sillä, että suomalainen työvoima on työmarkkinoille sopimatonta. Suuria ryhmiä työttömien joukossa edustavat kuitenkin nuoret ja korkeasti koulutetut. Mikä heissä on niin sopimatonta? Onko kysymys heidän hinnastaan? EVA:n motiivi työvoiman haalimiseen on läpinäkyvä.

Kun Suomessa on lähes puoli miljoonaa työtöntä, ei voida mitenkään puhua työvoimapulasta. Kuitenkin samoilla linjoilla EVA:n kanssa ovat Vihreät ja Kokoomus. Nämä puolueet nimittäin haluavat poistaa työperäisen maahanmuuton tarveharkinnan. Tarveharkinta tarkoittaa sitä, että EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta tuleva työntekijä tarvitsee viranomaisen tarveharkintaan perustuvan luvan tehdäkseen töitä Suomessa.

Kokoomuksen ja vihreiden motiivi tarveharkinnan poistamiselle mietityttää yhtä lailla kuin EVA:n motiivi. Se ei voi olla työvoimapula. Se ei voi olla työllisyysasteen parantaminen, koska maahanmuuttajien työllisyysaste on huomattavasti heikompi kuin suomalaisten. Olisiko jälleen kerran motiivina suomalaisen työn hinta?

On selvää, että vuosittain 34 000 käsiparin tuominen Suomeen ja tarveharkinnan poisto polkisivat suomalaista palkkatasoa. Nämä toimenpiteet käynnistäisivät palkkataistelun. Elinkeinoelämän valtuuskunta, Kokoomus ja Vihreät tietävät tämän. Itse korjaisin asioita kuitenkin niin, ettemme potkisi suomalaista työntekijää ja pienyrittäjää päähän. Hehän tässä maksumiehiksi joutuisivat.

Suomalaisen työn hinta ei ole työntekijän nettopalkan osalta ongelma. Se, mitä mahtuu nettopalkan ja tytönantajan kustannusten väliin, on ongelma. Byrokratia ja työnantajan palkkausriskit ovat ongelma. Kaikkiin näihin voidaan puuttua, mutta näemmä EVA, Vihreät ja Kokoomus haluavat kulkea helpomman tien. Suomen työllisyyteen ja yrittämisen kannattavuuteen voidaan tehdä lukuisia korjaavia toimenpiteitä synnyttämättä hintakilpailua.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtion tukia leikattava

Tiistai 24.2.2015 klo 13:52 - Heikki Tamminen

Julkaistu Turun sanomien mielipidepalstalla 22.2.2015

Valtio maksaa monenlaisia tukia yrityksille, energiantuotannolle, tutkimukselle, kolmansille maille ja niin edelleen. Oli taloustilanne mikä tahansa, vaikutuksiltaan neutraaleja tai negatiivisia tukia ei kannata maksaa. Valtion pitää viipymättä tarkastella tukien vaikuttavuutta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet.

Mitä sellaisia tukia valtio maksaa, joista voisi tinkiä? Niitä ovat esimerkiksi tuulivoimatuki, kehitysapu, tietyt yritystuet sekä niin sanottu miehistötuki.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan valtio maksaa lähitulevaisuudessa vuosittain jopa 300 miljoonaa euroa tuulivoimatukea. Järjestelmään, jossa maksetaan veronmaksajien kukkarosta tuulivoimalle takuuhintaa, uppoaa miljardeja.

Tämä ei voi olla oikein. Markkinasähkö on halventunut, joten veronmaksajille jää iso siivu katettavaksi. Valtio tukee tuulivoimabisnestä niin, että veronmaksajat kattavat tuulisähköstä jopa kolminkertaisen hinnan markkinahintaan verrattuna. Hyöty on mitätön. Paukkupakkasilla, kun sähkön tarve on suurin, tuulivoimalat eivät tuota juuri mitään. Koko järjestelmä tulisi purkaa.

Kehitysapu ei ole vuosikymmenten kuluessa päässyt lähellekään tavoitteita. Tulokset ovat marginaalisia suhteutettuna miljardeihin, joita on annettu. Suomi maksaa kehitysapua yli miljardi euroa vuosittain.

Ilmaisella rahalla on sellainen tapa, ettei se kehitä, vaan ruokkii juuri kehittymättömyyttä. Valtion kehitysapu tulee lakkauttaa kokonaan ja vastuu auttamisesta pitää antaa ruohonjuuritason järjestöille ja yksityisille henkilöille vapaaehtoispohjalta.

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämässä tutkimuksessa vähän vaikuttavien, tehottomien tai rakennemuutosta hidastavien tukien määräksi arvioitiin vuoden 2011 osalta 668 miljoonaa euroa. Vaikka tutkimus on vuodelta 2012, vastaavia tukia maksetaan edelleen. Ei voi olla viisasta jatkaa maksua, jos ministeriö itse toteaa niiden vaikutusten olevan negatiivisia.

Viimeisenä mainitsen niin sanotun miehistötuen. Sitä jaetaan valtion budjetista merialuksille ja sillä katetaan miehistön palkkoja. Vuosittain tähän tukeen kuluu noin 85 miljoonaa euroa.

Huomionarvoista on, että tukea saavat myös matkustaja-alukset. Niiden miehistön palkoista noin kolmannes on veronmaksajien kustantamia. Tämä vääristää kilpailua varsinkin satamien läheisyydessä, kuten Turussa. Eihän minkään hotellin tai ravintolankaan henkilökuntien palkkoja tueta verovaroin.

Edellä on mainittu tukia, joita järkeistämällä valtio voi säästää jopa 1,5–2 miljardia euroa vuosittain menettämättä mitään. Rohkeita päätöksiä on tehtävä, vaikka tukien saajat eivät hurraata huutaisikaan.

Kommentoi kirjoitusta.

Suomi ei tarvitse yhtään maahanmuuttajaa

Maanantai 2.2.2015 klo 10:21 - Heikki Tamminen

EVA:n mukaan Suomi tarvitsee kaksinkertaisen määrän maahanmuuttajia, jotta yhteiskunnan rattaat voisivat pyöriä. Karjuva työvoimapula on äitynyt siis todella pahaksi. Samaa mieltä on ollut kautta aikain ylijohtaja Juhana Vartiainen.

Molempien kohdalla motiivi lienee selvä. Maahanmuutto ei paranna työllisyysastetta, vaikka he muuta väittävät. Kantasuomalaisten työllisyysaste on noin 70 % ja maahanmuuttajien kohdalla se on noin 50 %. Lisäämällä maahanmuuttoa työllisyysaste ei parane, vaan päinvastoin. Puolet maahanmuuttajista, jotka jäävät työvoiman ulkopuolelle, tulevat Suomelle todella kalliiksi.

Motiivi on siis joku muu. En itse keksi muuta motiivia kuin halpatyövoima. Palkkojen on joustettava, jos tuomme Suomeen valtavan määrän ihmisiä, joista edes puolet suostuu tekemään jotain kahdeksalla eurolla tunnissa. Yhteiskunta antaa asumislisät päälle, jos ja kun tuo ei kata elämisen kustannuksia. Tämäkin on väärin. Sosiaaliturvaa tulisi muuttaa asumisperusteisesta kansalaisuusperusteiseksi.

Suomessa on helposti 400 000 työtöntä, kun lasketaan mukaan kaikki työvoimapoliittisissa toimenpiteissä mukana olevat työttömät. EVA:n mukaan heille ei kuitenkaan ole käyttöä. He ovat liian vanhoja, liian nuoria tai muuten vaan – liian kalliita.

Suomi ei tällä hetkellä tarvitse yhtään maahanmuuttajaa. Näin on, jos tarkastelemme asiaa puhtaasti tarvenäkökulmasta. Juuri tarveharkinnan, eli suomalaisen edun, tulisikin olla ainoa punnittava asia maahantuloa tarkasteltaessa.

Ajoittain tarvetta maahantulolle on ollut. Muistan salolaisena, kun Nokian menestyksen ollessa holtitonta luokkaa, piti insinöörejä ym. kuskata maailman ääristä, koska pienen kansan erityisosaajat loppuivat kesken. Nämä insinöörit kuittasivat hyvät liksat, tekivät työnsä ja lähtivät, kun työ oli valmis. Tässä ei ole mitään väärää. Nyt tilanne on kuitenkin aivan toinen. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan juuri korkeasti koulutetuilla on vaikeaa saada työtä.

Työperäisen maahanmuuton tarve perustuu siis joidenkin tarpeelle laskea palkkatasoa. Vaikka kannatan tietyissä tapauksissa paikallista sopimista, en näe Suomen palkkatasoa ongelmana, vaan verotusta ja sivukuluja. Palkat eivät ole Ruotsissa yhtään sen pienemmät, mutta esim. keskiluokka, joka viulut maksaa, saa paljon enemmän käteen. Tämä on ongelma.

Humanitäärisestä maahanmuutosta ja pakolaiskiintiöstä en puhu sen enempää. On selvää, ettei niitä(kään) tarvita. Ihmisten siirtely siirtelee ongelmia.

Kommentoi kirjoitusta.

Salon messut ja kampanja-avajaiset

Keskiviikko 28.1.2015 klo 11:18 - Heikki Tamminen

Sunnuntaina 25.1. vietin 3 tuntia Salon messuilla. Olin positiivisesti yllättynyt tunnelmasta ainakin näin perussuomalaisesta näkökulmasta. En enää luota gallupeihin sitäkään vähää, kuin ennen. Kukaan ei tullut haukkumaan. Päinvastoin. Kehujia riitti eläkeiläisestä teiniin sekä valkokaulusväestä poliisiin.

47_heikki_tamminen.jpg

Kansa on kyllästynyt siihen, ettei sanota, mitä ajatellaan. Konsensuspolitiikka on tiensä päässä. Tottakai on edelleen heitä, joille se kelpaa, mutta määrä on vähememään päin. Erityisesti kansalaiset halusivat, että maailmanparantamisen sijaan hoidettaisiin oma pesä kuntoon. Olen samaa mieltä.

Kampanja-avajaisia, paremmin sanottuna tiedotustilaisuutta, vietettiin maanantaina 26.1. Sokos hotel Rikalan tiloissa, Salossa. Paikalla oli tusinan verran ihmisiä, johon olen tyytyväinen ajankohta ja pieni tilaisuuden näkyvyys huomioon ottaen. Media oli paikalla ja jälleen kerran myös poliisi. He joko pitävät ajatuksistani tai seuraavat minua työnsä puolesta.

3.jpgEsittelin avauksessa tunnin verran teesejäni, jotka avasin kuulijoille powerpoint-esityksen pohjustukselta. Teesit löydät täältä. Esitystä tultaneen näkemään muuallakin maakunnassa, kun kiertueaikataulu selviää.

Maanantain kruunasi Eduskunnan urheilukerhon peli MIKE-sarjan ylemmässä jatkosarjassa Helsingin ulosottovirastoa vastaan. Voitimme 10-5 ja etenimme välieriin. Tehtäväni oli vartioida maalia, johon 5 osumaa upposi.

Kommentoi kirjoitusta.

Sosiaaliturvan ulottuvuutta harkittava uudelleen

Perjantai 23.1.2015 klo 9:39 - Heikki Tamminen

Julkaistu 17.1. Salon seudun sanomien Tätä mieltä -palstalla

Suomen talous on tökkinyt ennätyksellisen pahasti. Edes 90-luvun lamavuosina, ei ollut näin pitkää tuotannon laskua. Suomen tuotanto on vuoden 2006 tasolla. Tällöin on selvää, että samalla kun väestö ikääntyy ja työttömyys lisääntyy, on tehtävä jopa radikaaleja päätöksiä. Sellaisiin nykyinen hallitus ei ole pystynyt, vaan se vuodesta toiseen korottaa veroja ja heikentää ostovoimaa.

Esitän tässä kirjoituksessa pari ratkaisuehdotusta valtion menojen laskemiseksi.

Suomen asumisperusteista sosiaaliturvaa on harkittava uudelleen. Meillä ei ole varaa toimia koko maailman sosiaalitoimistona. Suomessa oleskelevalla ei-kansalaisella ei tarvitse olla oikeutta rahalliseen sosiaaliturvaan. Katto pään päällä ja ruokakupongit riittävät. Lisäksi voidaan tarjota, kuten tälläkin hetkellä, akuutin hädän sattuessa terveyspalvelut. Nyt jopa laittomat siirtolaiset saavat käteistä menoihinsa, vaikka he vasta odottaisivat oleskelulupapäätöstä.

Vain Suomessa työssä olevalla ja Suomeen veronsa maksavalla tulisi olla oikeus suomalaiseen sosiaaliturvaan laajemmin. Tällöin hän on siitä jotain maksanut. Oikeuksien tulee päättyä, kun veronmaksu päättyy.

Istuva hallitus on asiasta täysin toista mieltä. He haluavat laajentaa laittomille siirtolaisille myös sellaiset terveyspalvelut, jotka eivät koske akuuttia hätää. Rahaa näyttää olevan siis muille jaettavaksi, mutta eläkkeistä ja lapsilisistä oli varaa ottaa pois.

Toinen asia, josta valtio voisi säästää, on kehitysapu. Tällä hetkellä Suomi jakaa vuosittain yli miljardi euroa kehitysapua. Kehitysapua on kannettu biljoonia dollareita vuosikymmenten kuluessa. Vuosittain sitä jaetaan noin 100 miljardia kansainvälisesti.

Perussuomalaiset esittivät tähän omaa malliaan, jossa valtion kehitysapu puolitettaisiin ja loput kerättäisiin vapaaehtoisvoimin. Itse olen vielä jyrkemmällä kannalla. Valtion kehitysapu tulee lakkauttaa kokonaan. Mikään ei ole valtavista tulonsiirroista huolimatta kehittynyt. Ilmainen raha ei kehitä. Vain ruohonjuuritason vapaaehtoistyöllä on merkitystä. Nyt varat valuvat koronkiskureille ja korruptioon.

Tässä pari ehdotusta, joilla saamme kansantaloutta paremmalle tolalle ja teemme Suomesta myös sosiaalisesti paremman paikan asua, kun vastuutamme ihmiset yksilöinä, emmekä hyysää heitä piloille.

Kommentoi kirjoitusta.

Jussi Halla-ahon ehdokkuudesta

Tiistai 20.1.2015 klo 13:36 - Heikki Tamminen

Jussi Halla-aho ilmoitti 16.1. ettei hän lähde ehdolle eduskuntavaaleihin. Perustelut olivat tiiviit. Asia tulee edellä, ja vaaleissa käyminen, mutta paikan ottamatta jättäminen, olisi petosta. Jussi antoi omassa piirissä, Helsingissä, tukensa Nuutti Hyttiselle. Tämä miellytti myös omaa korvaani.

Koska toimin Jussin avustajana kotimaassa, minulta on jo paljon ennen tiedotustilaisuutta tivattu, tuleeko Jussi vaaleihin. Olen voinut vakuuttaa, etten tiedä. En tiennyt enkä halunnut kysyä. Tietäisin asian kyllä itsekin aikanaan. Olen silti vastannut, että jos minun olisi lyötävä vetoa asiasta, olisin veikannut, että ei tule. Harmi, ettei Veikkaus harrasta tällaista vedonlyöntitoimintaa.

Kuten Jussi tiedotustilaisuudessa toi ilmi, hän saa tehdä omalla linjallaan työtä europarlamentissa kenenkään siihen puuttumatta. Tämä ei tarkoita sitä, että hänen työtään olisi varsinaisesti estetty eduskunnassakaan, mutta vaikutusmahdollisuudet olivat ymmärtääkseni pienemmät. Europarlamentti, haluttiin tai ei, päättää tulevaisuudessa mm. siitä, jaammeko pakolaistulvan aiheuttaman taakan ympäri Eurooppaa. Perussuomalaiset haluavat, että näin ei käy. Jussi on valiokunnassa, jossa näitä asioita käsitellään. Näkemykseni mukaan häntä kohdellaan jopa ihmisen kaltaisena ulkomailla. Samaa ei voi sanoa suomalaisesta lehdistöstä tai tiettyjen puolueiden kannattajista.

Ymmärrän siis Jussin päätöksen oikein hyvin. Jos hän kokee aidosti pystyvänsä vaikuttamaan hänelle ja äänestäjilleen tärkeisiin asioihin, saa ne paikat joita tarvitsee sen tekemiseen, ja häntä kohdellaan hyvin, niin miksi Jussi tulisi eduskuntavaaleihin? Kuten totesin, asiat menevät edellä. Maahanmuuttoasiat eivät ole läheskään vain kansallisia asioita.

On totta, että Jussi keräisi Helsingissä valtavan äänisaaliin. On sanottu, että ilman Jussia Perussuomalaiset menettävät paikkoja.

Uuden vastaavia asioita omanaan pitävän ehdokkaan nostaminen ei ole helppoa, mutta sellaisia löytyy ja yhden sellaisen Jussi jo mainitsikin. Jussin sanoin asia on henkilöitynyt häneen, mutta pitää nostaa myös uusia, vähemmälle palstatilalle jääneitä mukaan keskiöön. Tämä on totta ja se on sellaisen poliitikon puhetta, joka ajattelee asiaa ennen yksilöä.

Tiedän, ettei Jussi pidä imartelusta ja ehkä otan pienen riskin tätä kirjoittaessani, mutta kirjoitin silti. Jussi, tarjoan lounaan tästä hyvästä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: halla-aho

Talouskasvua tulevan romahduksen kautta

Perjantai 16.1.2015 klo 10:38 - Heikki Tamminen

Alkuperäinen julkaisu Uuden Suomen blogissa 18.12.

Laihat vuodet jatkuvat. Suomen talouden koko on vuoden 2006 tasolla. Bkt laskee kolmatta vuotta. Tällaista ei nähty edes 90-luvun laman aikana. Teollisuuden tuotanto on romahtanut. Työttömiä on helposti 400 000, kun lasketaan mukaan kaikki enemmän tai vähemmän turhissa työvoimapoliittisissa toimenpiteissä mukana olevat mukaan.

Valtiovarainministeriö ennustaa, että ensi vuonna bkt kasvaa yhden prosentin. Suomen Pankin ennuste on -0,1 %. Muut ennusteet ovat tällä välillä. Näissä ennusteissa eivät kuitenkaan näy lähiaikojen tapahtumat Venäjän taloudessa.

Talousennusteet ovat olleet yltiöoptimistisia vuodesta toiseen. Aina on hoettu, että nyt se käänne tulee. Sen eteen ei ole tehty mitään ratkaisevaa, ja siksi jumitamme mainitussa vuoden 2006 tasossa. Valtiovarainministeriö lienee pakotettu ennustamaan aina kasvua, koska hallitus tarvitsee positiivisen ennusteen luodakseen mukavalta näyttäviä talousarvioita. Olisihan se kauheaa, jos jouduttaisiin jo edellisenä vuotena toteamaan, että ensi vuonna vaikeudet jatkuvat.

En ole ekonomi, mutta väitän, että ensi vuoden bkt:n volyymimuutos on -3-4 % vuoteen 2014 verrattuna. Toivon olevani väärässä, mutta vuoden päästä olemme viisaampia.

Tämän ennusteen perustan edellä mainittuun Venäjän tilanteeseen. Se tulee kurittamaan Suomea rajusti. Vaikka Venäjä on vuorokauden aikana saanut kurssin suunnan muutettua, ei se tule olemaan pysyvää. Ohjauskoron yli 60 prosentin nostaminenkaan ei auttanut, enkä usko, että auttaa valuutta- ja kultavarantojen myyntikään pitkällä tähtäimellä.

Venäläinen ostovoima on romahtanut. Euro on venäläiselle liian kallis. Kolme kuukautta sitten sait 50 ruplalla euron. Nyt tarvitset niitä 80. Minusta asian vakavuutta on vähätelty mediassa, vaikka siitä on paljon kirjoitettu. Tilanne on hyvä vain suomalaiselle turistille, joka saa halvalla vodkaa tai muita ”hyödykkeitä”. Suomen viennille tilanne on katastrofi. Jo vuonna 2013 (ilman Ukrainan kriisiä, valuuttakriisiä ja talouspakotteita) vienti Venäjälle romahti 5,4 miljardia euroa.

Venäjän talouden romahtaminen on myös turvallisuuspoliittinen riski. Mitä epävakaampi talous Venäjällä on, sitä epävakaampi on Venäjän ulkopolitiikka. Tämän on todistanut historia. Kautta markkinatalouden historian, on teollisuuden tuotantoa pönkitetty sotimalla.

Suomen talouden pitkästä lamasta ei näytä olevan ulospääsyä kuin romahduksen kautta. Toki tässä on ollut aikaa tehdä sisäisiä korjausliikkeitä, mutta ne ovat jääneet tekemättä. Euro ei myöskään auta asiaa. Globaalin talouden murros on iso selittävä tekijä, mutta oikeilla sisäisillä päätöksillä emme olisi näin suossa. Nyt edessä on suonsilmä jota ei voi kiertää.

Venäjän tilanteelle emme voi nyt mitään. Se syöksyy. Kyse on siitä, miten me selviämme syöksystä ilman omaa valuuttaa, jolla kikkailla.

Suomi tullee käymään pohjalla. Suomi tulee siitä myös selviämään. Nyt on todella korkea aika keskustella, miten. Kirjoitathan vinkkisi kommentteihin.

Kommentoi kirjoitusta.

Onko persuilla vaihtoehtoa?

Keskiviikko 17.12.2014 klo 12:45 - Heikki Tamminen

Eduskuntakausi lähenee loppuaan. Olen saanut seurata tapahtumia aitiopaikalta avustajan roolissa. Yksi yli kolme vuotta Perussuomalaisia vastaan käytetty väite on: ”Teillä ei ole vaihtoehtoa”.

Pitääkö tämä väite paikkaansa? Tarkastellaanpa tekoja ja esityksiä objektiivisesti. Listaan tähän olennaisimpia esityksiä.

Perussuomalaiset ovat esittäneet Viron yritysveromallia, jossa yhteisöveroa ei tarvitse maksaa, jos ei jaa osinkoa ja yritys investoi ja työllistää lisää. Malli ei saanut kannatusta hallituspuolueilta.

Perussuomalaiset ovat esittäneet arvonlisäveron alarajan nostoa. Tätä on julkisuudessa hehkutettu jopa hallituspuolueiden kannattajien toimesta, mutta eduskunnassa tämä idea on torpattu.

Perussuomalaiset esittivät, että alle tonnin tulot olisivat aina verovapaita. Tämä ei käynyt.

Persut ovat joka ainoa vuosi tällä kaudella esittäneet, että energiaveroja (sähkö ja polttoaineet) ei saa korottaa ja ovat jopa esittäneet niiden laskua. Tämä ei ole käynyt.

Perussuomalaiset ovat esittäneet suursäätiöille veroa sekä ns. wahlroos-veroa niille, joilla on millä mällätä. Myös puoluetukia on esitetty leikattavaksi.

Aloitteita on lukuisia. Niitä on itse asiassa eniten kaikista eduskuntaryhmistä. Tässä tilastot:

 

aloitteet

kysymykset

yht.

Perussuomalaiset

1171

1663

2834

Keskusta

1016

702

1718

SDP

263

591

854

Kokoomus

161

656

817

RKP

135

130

265

Vasemmisto

94

161

255

KD

52

157

209

Vihreät

29

155

184

Lienee suotavaa, että tunnustetaan, että Perussuomalaiset ovat esittäneet tuhansia vaihtoehtoja tai kysymyksiä, mutta jotka eivät ole kelvanneet.

Kommentoi kirjoitusta.

Ei mitään uutta länsirintamalta

Torstai 4.12.2014 klo 15:49 - Heikki Tamminen

Kirjoitus julkaisu Salon seudun sanomien Tätä mieltä -palstalla 28.11.

 

Kansaa on puhuttanut jo kauan kansalaisaloite avioliittolain muutoksesta. Se on oikeastaan ainoa poliittinen asia, josta on puhuttu pitkään aikaan. Vain sote-uudistus on saanut pientä huomiota sen rinnalla.

Minä en aio kertoa kummastakaan mitään, vaan niistä muista asioista joista ei ole uutisoitu oikeastaan lainkaan ja jotka tulevat vaikuttamaan jokapäiväiseen arkeen. Tässä muutama esimerkki, joista sinä maksat lisää:

Ajoneuvovero nousee jälleen ensi vuoden alusta. Suomessa eniten käytetyn autotyypin ajoneuvovero on tällöin kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa. Kyllä, luit oikein, kaksinkertaistunut.

Energiaveroja korotetaan kolmatta kertaa tällä hallituskaudella. Tämä tarkoittaa, että polttoaineet ja sähkön hinta nousevat taas. Viimeksi ne nousivat 1.1.2014. Juuri kukaan ei ole natissut asiasta. SKAL:n selvityksen mukaan tuleva korotus mukaan luettuna istuva hallitus on aiheuttanut tavaraliikenteelle 140 miljoonan euron vuosittaiset lisäkulut. Sähkön ja polttoaineiden verotus tuntuu ostovoimassa eniten juuri siellä, missä rahassa on pulaa. Sieltä on helppo ottaa, kun molemmat ovat elinehtoja. Se ei ole istuvaa hallitusta kiinnostanut.

Lapsilisiä leikataan 8 prosenttia. Tämäkin unohdettiin hyvin nopeasti pois lööpeistä. Uusihallituksen esittämä kompensaatio pienituloisille perheille on turha byrokratian lisäys. Hallitus luo harhan ottamalla ensin kympin sinulta. Sen jälkeen he antavat vitosen takaisin ja sanovat, että ”sinun vuoksesi me teemme kaikkemme”. Voi tätä tekopyhyyden määrää.

Kaikkia edellä mainittuja korotuksia tai leikkauksia Perussuomalaiset ovat vastustaneet. Lisävelaksi ne eivät tulisi, vaan kohdentaisimme menoja oikeudenmukaisemmin mm. leikkaamalla kehitysapua ja maahanmuuton kuluja. Nyt hallitus on lisätalousarviossaan korottamassa molempien määrärahoja.

Edellä mainitut asiat eivät ole vähäpätöisiä ottaen huomioon taloustilanne. Ostovoima laskee edelleen hallituksen toimien johdosta. Mitä vähemmän jää rahaa kulutukseen, sitä vähemmän meillä on työtä ja toimeentuloa. Asia on yksinkertainen. Siksi en ymmärrä hallituksen halua verottaa yhä kovemmin. Olisi kohdistettava pikaisesti katseet menopuoleen veronkorotusten sijaan.

Kun menopuoli saadaan kuriin, on säästyneellä summalla laskettava kokonaisveroastetta. Se on tutkitusti paras tapa luoda kilpailukykyä ja työtä. Eivät siinä toimimattomat ja kilpailua vääristävät yritystuet auta. Surkuhupaisaa on, että työ- ja elinkeinoministeriön oman selvityksen mukaan valtio maksaa joka vuosi jopa 600 miljoonaa euroa vaikuttamattomia tai vaikutuksiltaan jopa negatiivisia yritystukia. Eikö ole jonkin asteista tyhmyyttä pitää sellaisia tukia yllä, jos itsekin todetaan ne hyödyttömiksi?

Mistään edellä mainitusta ei tällä hetkellä hiiskuta sanaakaan julkisuudessa. Ovatko ne niin vähäpätöisiä asioita? Eivät mielestäni. Sinähän nämä maksat. Suomalaisen poliittinen muisti on äärimmäisen lyhyt. Suomalainen ottaa usein iskut vastaan mukisematta ja lukee mieluummin Seiskaa. Jos tällaiseen asenteeseen on varaa, niin asiat ovat silloin todella hienosti.

Kommentoi kirjoitusta.

Suomalainen parlamentarismi on tiensä päässä

Perjantai 24.10.2014 klo 8:41 - Heikki Tamminen

Suomen eduskunta säätää lait. Eduskunnassa on 200 kansan valitsemaa kansan edustajaa. Edellisessä lauseessa ei ole yhdyssanavirhettä. Kansanedustajien tulisi edustaa kansaa. Väitän, että näin ei ole nyt, eikä ole vähään aikaan ollutkaan. Pääsyy on mielestäni hallituksen ja opposition erottelussa ja tiukassa ryhmäkurissa.

Valtioneuvosto (ministerit), sekä sen ja ministeriöiden virkamiehet valmistelevat hallituksen esitykset. En tiedä lähihistoriasta tapausta, jossa lakiesitys olisi kaatunut itse äänestyksessä. Nyt, kun hallitusenemmistö on hiuksen hieno, ja joissain valiokunnissa hallitusedustajat ovat jopa vähemmistössä, on tehty ”erityisjärjestelyjä” valiokuntapaikkoihin, jotta hallituksen esityksen menestyisivät.

Hallituksen esityksiä voidaan korjailla teknisen lapsuksen tai ääritapauksissa niiden älyttömyyden vuoksi, mutta se tapahtuu aina hallituksen aloitteesta. Oppositio tekee vastalauseet, joista äänestetään, mutta en tiedä tapausta, joissa tämä olisi kaatanut esityksen. Jos joku tuntee historiaa paremmin, niin toivon, että kommentoitte.

Opposition vaikuttamismahdollisuudet ovat epäkohtien esilletuonnissa. Oman puolueen näkökulmasta voidaan sanoa, että tässä on onnistuttu. Nykyään puhutaan maahanmuutosta, ollaan muutamassa energiapolitiikkaa jne. Poliittisen vaikuttamisen ei kuitenkaan kuuluisi olla vuosia kestävää väsytystaistelua, vaan jokaiseen päätökseen tulisi voida vaikuttaa realistisin mahdollisuuksin.

Summa summarum. Hallituspuolueen edustaja painaa asiassa kuin asiassa hallituksen esityksen mukaista nappia, eli vihreää. Oppositioedustaja painaa punaista. Jos ei millään kehdata näin tehdä tai jos omatunto soimaa, jäädään pois koko äänestyksestä, muttei missään nimessä tulla äänestämään omantunnon ja parhaan tietämyksen mukaan. Perustuslaki edellyttää, että ”Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset”. Noudattavatko kaikki Suomen perustuslakia?

Minun ei tarvitse luetella esimerkkejä äänestymiskäyttäytymisväitteeni tueksi. Sen kun katsotte äänestystuloksia. Ne ovat hyvin yksiselitteisiä: Hallitus JAA, oppositio EI. Joko siis kansanedustajat ovat puolin ja toisin häkellyttävän yksimielisiä, tai systeemi on syvältä. Veikkaisin jälkimmäistä.

On siis tehtävä parlamentarismin reformi. Opposition ja hallituksen välinen asettelu on purettava, jotta demokratia ja lakien säätäminen eivät joutuisi naurunalaisiksi. Ruotsin blokkimallikaan ei ole hyvä. Siellä, kuten Suomessakin, voittanut blokki alistaa demokratian keinoin valitun vastapuolen.

Jotta kaikkien ääni tulisi kuuluviin, on säädettävä eduskuntajärjestelmä, joka toimii ikään kuin kunnanvaltuusto. Siellä äänestetään asia kerrallaan ja kaikilla on ne vaikuttamismahdollisuudet, jotka äänestäjät ovat heille suoneet. Onhan valheellista sanoa, että kansa päättää, kun valta jaetaan vasta vaalien jälkeen hallitusneuvotteluissa ja salkkujaossa. Kuvitteellisessa mallissani ministeriöt säilyisivät, mutta salkut ym. poliittiset paikat jaettaisiin vain ja ainoastaan vaalituloksen mukaan. Valiokunnat olisivat tiiviissä yhteydessä ministeriöihin (virkamiehiin) ja toimisivat kuten lautakunnat kunnissa.

Joku sanoo, että tämä vaikeuttaisi päätöksentekoa. Ei, tämä vaikeuttaisi vain vallanhimon tyydyttämistä ja kansanvallan yli kävelemistä. Mitä laajemman yhteisymmärryksen saamme, sitä parempia päätöksiä teemme. Tämä ei tarkoita sitä, että vaikeat päätökset jäisivät tekemättä. Tehdään niitä kunnissakin, niin ainakin meillä Salossa.

Hallitus päättää, sinä vikiset.

(ps. Tämä ei ole sormenosoitus mitään puoluetta tai hallitusta kohtaan, koska edustamanikin puolue sinne hallitukseen haikailee. Tämä on kannanotto paremman demokratian puolesta.)

Kommentoi kirjoitusta.

Sääntelyn purkamisessa sanat ja teot eivät kohtaa

Torstai 9.10.2014 klo 10:01 - Heikki Tamminen

Julkaistu 9.10.2014 Salon seudun sanomien Tätä mieltä -palstalla.

Suomi on sääntelyn, holhouksen ja pykälien luvattu maa. Byrokraatilta ei mikään jää huomaamatta. Viimeisimpänä esimerkkinä toimii ministeriön suunnitelma, joka vastuuttaisi esimerkiksi olutpanimot huolehtimaan siitä, ettei heidän facebook-sivuillaan kehuta tuotteita tai jaeta heidän tuottamaa sisältöä. Tämä holhous on saanut sairaita piirteitä.

Rajoitukset ja määräykset käyvät Suomelle äärimmäisen kalliiksi. Yrittämisestä on tehty lievästi sanottuna hankalaa. Varsinkin pienyritykset, joilla ei ole varaa palkata omia byrokratiaosaajia, ovat hankaluuksissa. Tiedän kyllä, että tästä ovat monet hallituspuolueidenkin edustajat puhuneet, mutta miksei mitään tapahdu? Puheet ja teot ovat ristiriidassa.

Sääntely ei koske vain yrittämistä. Se koskee myös kuntia. Samalla kun hallitus on vuodesta toiseen leikannut valtio-osuuksia, se on lisännyt kuntien vastuita. Hallitus lupasi rakennepoliittisessa ohjelmassaan purkaa kuntien tehtäviä miljardilla. Tämä oli täyttä soopaa. Pääministeri Stubb on jo joutunut toppuuttelemaan tuohon valheeseen uskoneita.

En oikein käsitä, mistä poliitikkojen tahto säännellä saa voimansa. Kuntien kohdalla kyse on tietysti siitä, että maan hallitus vierittää vastuuta, jotta oma pesä puhuisi puhtaana. Juuri kukaan heistä ei välitä kokonaisuudesta. Se on kummallista, sillä suuri osa kansanedustajista istuu kotikuntiensa valtuustoissa. Mahtaa siellä olla selittelemistä, jos on hallituksessa lisäämässä vastuita ja saman viikon maanantaina valtuustossa valittamassa valtionosuuksista.

Eduskunta kokee ylpeyttä siitä, kuinka paljon se saa paperia aikaiseksi. Taas on tehty toinen toistaan hienompia lakeja ja asetuksia. Niitä poistuu käytöstä vain silloin, kun joku uusi tulee tilalle. Seuraavan hallituksen haasteena on tehdä iänikuisista puheista tekoja ja purkaa sääntelyä. Suomi ja suomalainen pärjäävät kyllä ilman tolkutonta holhouksen viidakkoa.

Vielä hetken istuvalle hallitukselle terveiset, että nostakaa nyt alkuun vaikka arvonlisäverovelvollisuuden alaraja vähintään 25 000 euroon, niin pienyrittäjyydellä voi joku vahingossa jopa työllistyä. Jos ette vielä ole huomanneet, niin perussuomalaiset on varjobudjetissaan ehdottanut tätä jo kolme kertaa. Teille se ei ole kelvannut.

Kommentoi kirjoitusta.

Maahanmuutosta maastamuuttoon vol. 2

Torstai 9.10.2014 klo 9:52 - Heikki Tamminen

Kirjoitukseni Maahanmuutosta maastamuuttoon kirvoitti keskustelua paljon enemmän kuin kirjoitukseni keskimäärin. Mukana on hyvää palautetta, mutta myös paljon kritiikkiä – osa asiallista, osa ei. Kritiikkiä aiheuttivat pääasiassa kliseitä tihkuva tyyli, se ettei kirjoituksessa ole mitään uutta, kirjoitukseni on tyyliltään epäasiallinen ja lapsellinen sekä se, etten ole esimieheni Jussi Halla-ahon veroinen kirjoittaja.

Myönnän kaiken edellä mainitun kritiikin paitsi sen, että olisin lapsellinen. Olen mielestäni vakavoitunut muutamassa vuodessa aivan liiaksikin. Liian vakava ihminen ei jaksa. Veikko Lavikin kehottaa ottamaan löysin rantein.

Noh, asiaan. Kirjoitan tämän tarkentavan jatkon tekstiini, koska sille selvästi on tarvetta. Ensimmäinen avaus oli provokatiivinen, kliseinen sekä limaisen sarkastinen. Niin sen kuuluikin olla. Ei kukaan muuten puhu pertteliläisen nobodyn blogista. Nyt joku ehkä jo lukee asiallisemmankin tekstin, kun herätän ihmisenä edes negatiivisia tunteita.

Vaikka blogini oli edellä mainitun kaltainen, tarkoitin mitä sanoin. Maastamuuttoon tulee kannustaa silloin, kun se on suomalaisten ja varsinkin Suomen etu.

Kenelle ehdottamaani maastamuuttopakettia voisi tarjota? Tätä minulta on tivattu, koska en sitä alkuperäisessä kirjoituksessa eritellyt. Olin kategoroinut maahanmuuttajat yhdeksi ryhmäksi – se oli tyhmää. Pakettia ei tulisi tarjota työssäkäyville ihmisille, jotka tuottavat hyvää yhteiskunnalle ja itselleen. Sitä ei tarjottaisi rakkauden perään muuttaneille Suomessa aviossa oleville. Sitä ei tarjottaisi ETA-maiden kansalaisille pois lukien itäeurooppalaiset turvapaikan saaneet henkilöt, joilla ei lähtökohtaisesti tulisi olla perusteita turvapaikkaan. Paketti olisi ensisijaisesti tarkoitettu ns. kolmansista maista tulleille työttömille täysin yhteiskunnan varojen avulla eläville ihmisille, jotka ovat saapuneet humanitäärisinä maahanmuuttajina.  Myös ko. perustein tulleille opiskelijoille ja tukityöllistetyille, sekä maahanmuuttobyrokratian itsensä työllistämille muuttotukea voitaisiin myöntää.

Tässä tarkennusta miksi:

Suomessa turvapaikan saaneiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti 2000-luvun alun muutamasta henkilöstä 1600:aan myönteiseen turvapaikkapäätökseen vuonna 2012. Mitä tänä aikana yhteiskunnallamme on ollut tarjota heille? Edellisen linkin tilastoista käy ilmi, että ulkomaan kansalaisten työllisyysprosentti on 20 prosenttiyksikköä heikompi kuin Suomen kansalaisten ollen noin 50 prosenttia. Tässä on otettava se tilastoa hämmentävä seikka huomioon, että mukaan lasketaan nimenomaan Suomeen töihin tulleet maahanmuuttajat. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen mukaan työllisten osuus Afrikasta ja Länsi-Aasiasta tulleilla on vain 40 prosenttia. Pohjois-Afrikasta ja Länsi-Aasiasta tulleilla työllisyys kohentuu 40 prosenttiin vasta kahdeksan maassaolovuoden jälkeen. Tätä ennen työllisyys on 20-35 prosenttia. Voimme vain arvioida tämän faktan yhteiskunnallisia kustannuksia.

Kaikkea ”pahoinvointia” ja rasitetta ei tietysti voi mitata rahalla tai työllisyydellä. Rikollisuus on hyvä kotoutumisen mittari, vaikka tietysti toivotaan, ettei hyvinvointia jouduta sillä mittamaan. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on tehnyt tutkimuksen maahanmuuttajista rikosten uhreina ja tekijöinä. En ole ensimmäinen enkä viimeinen, joka viittaa tähän hyvään tutkimukseen. Se on karua luettavaa tiettyjen ihmisryhmien osalta.

Pari otetta tutkimuksesta:

Afrikkalaisilla naisilla on lähes seitsenkertainen riksi tulla raiskatuksi kantaväestöön nähden. Jos ikä otetaan yhtenä tekijänä huomioon, on riski silti nelinkertainen. Ryöstörikosten kohdalla tilasto on vastaava.

Raiskaajien ja muiden väkivaltarikosten joukossa Afrikasta ja Lähi-idästä tulleet korostuvat monikertaisesti. Afrikkalainen tai Lähi-idästä tullut raiskaa jopa 15 kertaa todennäköisemmin kuin härmäläinen perusjuntti.

Edellä mainitun perusteella voimme todeta, että paluulippu on kohdennettava Afrikasta ja Lähi-idästä tulleille maahanmuuttajille. He voivat selvästi huonosti ja aiheuttavat pahaa oloa ympärilleen. He työllistyvät heikoiten ja ovat taloudellisesti ja henkisesti maan raskain taakka.

Sanoin jo alussa, että paluupakettia tulisi ensisijaisesti tarjota ja myöntää humanitaarisille maahanmuuttajille ja tämän ryhmän sisällä turvapaikanhakijoille. Tähän tulokseen pääsemme kun vertailemme ongelmien aiheuttajia ja turvapaikkapäätöksiä. Maahanmuuttoviraston tilaston mukaan kuluvan vuoden aikana turvapaikkoja on myönnetty ylivoimaisesti eniten Afrikasta tai Lähi-idästä tulleille.

Sivuhuomautuksena on mainittava, että korostuneet maat ovat kaikki islamilaisia pois lukien Venäjä. Näiltä alueilta tulevat myös he, jotka eivät työllisty ja tekevät eniten rikoksia. Heistä tulisi päästä eroon kannustamalla heidät rakentamaan omaa maataan. Siellä he voivat ehkä jopa laillisesti harjoittaa tapojaan.

Miksi sitten mielestäni turvapaikkasiirtolaisuus ja pakolaisuus ovat lähtökohtaisesti pahasta? Vain heidän kohdalla ymmärrän asian, jotka eivät voi tehdä asialle mitään. Heihin kuuluvat esimerkiksi lapset, vanhukset ja vammautuneet. Miksi nämä muut eivät tee mitään asialle? Maahanmuuttoviraston katsauksesta käy ilmi, että kun tarkastellaan Irakista, Afganistanista, Somaliasta ja Syyriasta vuosina 2012-2013 tulleita turvapaikanhakijoita, niin 2104 heistä oli miehiä ja vain 713 naisia. Voidaanko siis päätellä, että naisilla on paljon paremmat oltavat näissä maissa? Tuskin kukaan kieltää, että näin voidaan ajatella. En usko olevani väärässä, jos sanon, että omaa vastuuta pakoon lähtevät ne, joilla on rivakat jalat ja massia – eivät ne, joiden hätä on suurin. Eikö miehen osuuden tulisi kriisitilanteessa korostua siinä, että ensisijaisesti naiset ja varsinkin lapset lähtevät turvaan?

Yksin tulleita alaikäisiä on kahden viime vuoden aikana saapunut vain 323 kappaletta. Näistä ”17-vuotiaiden poikien” osuutta en osaa sanoa. Hakijoista vain murto-osa oli tyttöjä. He taitavat pärjätä islamilaisissa maissa vallan hienosti.

Turvapaikkasiirtolaisuus siirtää ongelmia sinne, missä niitä ei ennestään ole, mutta säilyttää ongelmat lähtömaassa. Liian moni lähtee eikä tee asioille mitään. Siksi on aika antaa tuntuva porkkana siihen, että kotimaihin palataan rakentamaan parempaa tulevaisuutta.

Turvapaikkasiirtolaisuus siis vain siirtää ongelmia sinne, missä niitä ei ennestään ole, mutta myös säilyttää ongelmat lähtömaassa. Siksi on aika antaa tuntuva porkkana siihen, että kotimaihin palataan rakentamaan parempaa tulevaisuutta. On sekä humanitäärisen siirtolaisuuden ”ongelmakansojen”, että länsimaiden etu, että annamme tuntuvan porkkanan ihmisille jotka haluavat palata rakentamaan maataan.  Aina tulisi ajatella kansojen, oman ja muiden, pitkän tähtäimen etua yhden yksilön mukavuudenhalun sijaan. Nyt tätä ensimmäistä asiaa ei ajatella juurikaan. Kun maastamuuttoprojekti olisi saanut jalansijaa, olisi samaan aikaan käynnistettävä toimet valikoivan maahanmuuttopolitiikan käynnistämiseksi. Tässä mallissa syyksi kelpaisi lähinnä työ tai rakkaus. Pakolais- ja turvapaikkakriteerein ei tulisi ottaa vastaan ketään ainakaan toistaiseksi.

Toivottavasti tämä versio avautumisestani luo parempaa pohjaa keskustelulle.

Kommentoi kirjoitusta.

Maahanmuuttopoliittinen toimenpideohjelma

Tiistai 9.9.2014 klo 11:29 - Heikki Tamminen

Sen pitemmittä perusteluitta, tämä on maahanmuuttopoliittinen toimenpideohjelma. Se edustaa omaa linjaani ja vastaan siitä itse – tämä kerrottakoon siksi, jos joku sekoittaa tämän puolueen ohjelmiin.

 

Toimenpide-ehdotukset:

1. Turvapaikkapäätöstä odottavien suora rahallinen tuki on lopetettava. Katto pään päällä ja jaettu ruoka-apu riittää.

2. Toimentulotuki (perusosa ja harkinnanvarainen) kuuluu vain Suomen kansalaisille. Muille, jotka ovat jo maassa, on myönnettävä varoja lakien ja säädösten puitteissa vain Kelan kautta.

3. Maahanmuuttajien perheenyhdistäminen maahantuloa helpottavana tekijänä on lopetettava. Jokaisen yksilön on haettava paikkaa normaalisti.

4. Turvapaikan edellytyksiä on kiristettävä. Pakolaisten summamääräinen vastaanotto on lopetettava. Hakemusten perusteella vain äärimmäisessä hädässä olevat saavat turvapaikan, ja heidän kohdalla etuoikeutettuja ovat naiset ja lapset.

5. On luotava uusi laki terrorismista. Terroristijärjestöiksi luokiteltujen tahojen joukoissa sotiin osallistuvia kansalaisia on rangaistava törkeästä sodankäyntirikoksesta. Ei-kansalaiset on karkotettava välittömästi lähtömaahan.

6. Lähtökohtaisesti maahanmuuttajalta on vaadittava suomalainen työsopimus pidempää oleskelulupaa varten (pois lukien äärimmäisessä hädässä olevat naiset ja lapset, kuten yllä on mainittu).

7. Asuntohakemuksissa Suomen kansalainen menee jonossa ei-kansalaisen edelle, asunnoista kun on pulaa varsinkin pk-seudulla.

 

Toimenpideohjelman tavoitteena on kestävän yhteiskunnan turvaaminen, vaikutuksiltaan negatiivisen maahanmuuton kitkeminen sekä talouden tasapainottaminen.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtiontaloudessa silmänkääntötemppu

Keskiviikko 13.8.2014 klo 12:12 - Heikki Tamminen

Julkaistu Turun sanomien mielipidepalstalla 8.8.2014

Valtiovarainministeriö aloitti aamulla 5.8. pohtimaan ensi vuoden valtiotalouden suuntaviivoja. Valtiovarainministeri Rinne kiirehti jo iltapäivällä lupailemaan kaikenlaista. Äkkiseltään lupaukset voivat kuulostaa hyviltä, mutta asiassa on koira haudattuna.

Ministeri Rinne sanoi: "Valtio ottaa ensi vuonna puolet vähemmän lisävelkaa". Tämä tarkoittaa suomeksi, että valtio ottaa noin neljä miljardia lisävelkaa.

Rinne jatkoi: "Uusia leikkauksia ei tule". Uusista leikkauksista päättää eduskunta, eikä Rinne, ja toiseksi tämä ei tarkoita, etteivät jo sovitut leikkaukset toteutuisi. Niitä on siis tulossa, muttei ehkä enempää, kuin mitä on sovittu.

Sekä Kataisen, että Stubbin hallitusohjelmissa tavoitteeksi asetetaan velkasuhteen taitto kokonaistuotantoon verrattuna. Vuosi toisensa jälkeen hallitus on epäonnistunut tavoitteessa. 

Rinne puhuu ottavansa vähemmän velkaa kuin viime vuonna. Velan määrä ei ole kuitenkaan niin oleellinen seikka kuin velkasuhde. Tämän Rinne jättää näppärästi mainitsematta. Velkasuhteen taittamiseksi ei saisi ottaa senttiäkään lisää velkaa, sillä mm. Danske Bankin ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu.

Suomen velkasuhde ylittänee hyvinkin pian 60 prosentin rajan, joka on EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen vastaista. Tällöin joudumme tarkkailuluokalle, ja luottoluokituksen korjaaminen alaspäin on vakavasti otettava uhka. Jos luottoluokitus laskee, korko nousee. Se yhtälö on yksinkertainen. Kuka meille antaa tukipaketteja, kun korot nousevat? Kreikkako?

Jos ja kun istuva hallitus ei saa enää merkittäviä talouden pelastustoimia aikaiseksi, on suunniteltava uutta ja vastuullista taloudenhoitoa jo ensi kaudelle. Valtion menoja on leikattava kovalla kädellä lähinnä sellaisista kohteista, jotka eivät vaikuta ostovoimaan. Kun valtion menoja karsitaan, voidaan tapauskohtaisesti laskea verotusta. Näin verotulojen lasku kompensoituu ostovoimassa.

Kommentoi kirjoitusta.

Euro- ja EU-politiikka uusille raiteille

Keskiviikko 13.8.2014 klo 12:11 - Heikki Tamminen

Julkaistu Salon seudun sanomien Tätä mieltä -palstalla 7.8.2014

Suomen kuulumista euroalueeseen on ensi vaalikaudella punnittava todella tarkasti. Tällä hetkellä on selvää, että euro on Suomelle haitallinen valuutta. Samaa mieltä ovat eurohistorian saatossa olleet lukuisat asiantuntijat. Virallinen totuus tulee eurouskovaisten suusta. 

Lukuisat puolueettomat selvitykset todistavat, että Suomen taloustilanne on yksi euromaiden huonoimpia. On käsittämätöntä, että meillä nukutaan Ruususen unta. Hallitus on toimillaan siirrellyt rahaa kupista toiseen ja verotusta kiristämällä laskenut ostovoimaa. Nämä toimenpiteet ovat aivan liian heppoisia ja jopa haitallisia. 

Euroalueen tilanne saatiin vakautettua hetkeksi sopivasti ennen eurovaaleja, mutta nyt kuuluu kummia. Kreikan kolmas tukipaketti on ovella, ja Italian velkataakka on räjähtämässä käsiin. Italia otti vuoden aikana saman verran lisävelkaa, kuin Suomella on kertynyt velkaa koko itsenäisyyden aikana. 

Tällä hetkellä Suomen etu olisi oma valuutta, jolla voi keinotella vahvaa euroa vastaan. Näin tekee muun muassa Ruotsi. Ruotsi ei ole mukana menneissä ja tulevissa tukipaketeissa, joilla pankkiirit pelastetaan ja ostovoima tapetaan. Suomi hulluudessaan otti lähes 1,5 miljardia velkaa Euroopan vakausmekanismin pääomittamiseen ja jätti samalla päätöksellä yli kymmenen miljardin maksusitoumuksen, jos apua vielä tarvitaan. Se on viidesosa Suomen valtion vuosibudjetista. 

Euroero maksaa, sehän on selvä, mutta harva ajattelee, mitä maksaa olla eurossa. Loppua ei ole vielä nähty. Positiivia uutisia pian tulevasta käänteestä on kuultu vuodesta 2009. Milloin käänne tulee, vai olisiko parempi tehdä realistisia ennusteita? Talouden ennustaminen näyttääkin mahdottomalta – tai sitten totuutta ei haluta nähdä.

Euro ei ole ainoa EU:n luoma haitallinen asia, jossa Suomi on mukana. Rikollisuus rehottaa vapaan liikkuvuuden ja Schengen–sopimuksen vuoksi. Tästä sopimuksesta olisi irtauduttava lisääntyneen rikollisuuden ja kiristyneen Euroopan ja Venäjän tilanteen myötä. Lisäksi Suomen pitäisi ehdottomasti vastustaa EU-alueen taakanjakomekanismeja esimerkiksi maahanmuuttajien osalta. Olen valitettavasti kuullut terveisiä, että poliittinen suomalainen vasemmisto kannattaisi tätä taakanjakoa europarlamentissa.

Sanottakoon lopuksi, että Turun telakan kauppa, joka on loistava asia, ei ollut riippuvainen Suomen eurolinjasta tai muustakaan vastaavasta. Onneksi ministeri Vapaavuori teki vihdoin, mitä vastaavan ministerin kuuluukin tehdä.

Kommentoi kirjoitusta.

Eduskuntaan 2015

Tiistai 1.7.2014 klo 13:20 - Heikki Tamminen

Varsinais-Suomen Perussuomalaisten piirin yleiskokous 29.6. valitsi allekirjoittaneen kansanedustajaehdokkaaksi jäsenäänestyksen tuloksen perusteella. 

Kiitän lämpimästi saamastani luottamuksesta.

Työ tulee olemaan kova. Lista on täynnä päteviä ehdokkaita. Ensisijaisen tärkeää on pitää puolueen kannatus viime vaalien tasolla. Tässä omat lääkkeeni siihen:

- Suomen on oltava suomalaista varten

- Haluan ajaa yrittäjän ja työntekijän yhteistä etua

- Tolkuton talouspolitiikka on lopetettava

- Humanitaarista maahanmuuttoa on rajoitettava, ja pikakäännytys on otettava käyttöön

Olen iloinen, että saan olla mukana eduskuntakisassa. En lähde mittailemaan huvikseni suosiota, kuten eivät varmasti muutkaan, vaan pyrin kolmen eniten ääniä saaneen joukkoon. Muuten kampanjassa ei olisi järkeä.

Kampanja-avajaisista tiedotetaan myöhemmin.

Jos haluat mukaan tiimiin, niin ota rohkeasti yhteyttä. Yhteystiedot löydät sivun laidasta.

Onnellista ja aurinkoista kesää!

Kommentoi kirjoitusta.

Nuoriso keppostelee eniten

Tiistai 24.6.2014 klo 20:24 - Heikki Tamminen

Nuoriso keppostelee kantaväestöä useammin Suomessa. Näin kertoo tuore oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen raportti Maahanmuuttajat rikosten uhreina ja tekijöinä. Selvennettäköön, että Nuoriso® on lehdistön lanseeraama nimitys maahanmuuttajille ja keppostelu tarkoittaa mitä tahansa rikollisuutta.

Raportista voimme todeta, että esimerkiksi raiskausrikoksissa maahanmuuttajat ovat lukumääräänsä suhteutettuna edustettuna jopa kahdeksankertaisesti kantaväestöön nähden.  Varkausrikoksissa ero on kaksi ja puoli –kertainen ja ryöstörikollisuudessa kolme ja puoli –kertainen maahanmuuttajien ”hyväksi”.

Fija Saarni kirjoitti näistä asioista jo tänään sananvapauden näkökulmasta onnistuneesti. Itse lähestyn ongelmaa tekopyhyyden ja poliittisen selittelyn näkökulmasta.

Muun muassa Yle ehti jo puolustella tutkimuslaitoksen tuloksia sillä, että maahanmuuttajat tekevät yleensä toisilleen hallaa, he ovat pienituloisia, ja että he näkevät väkivaltaa. Onko siis Ylen mielestä ymmärrettävämpää esimerkiksi raiskata toinen maahanmuuttaja, kuin kantasuomalainen? En ole kuullut mitään rasistisempaa.

Kimmo Kiljunen aikoinaan laukoi, että maahanmuuttajarikollisista suuri osa on turisteja. Sekö on lieventävä asianhaara - raiskata turistina? Suomessa turistina voi viettää aikaansa vapaasti vaikka kerjäten, eikä status muutu turistista muuksi.

Maahanmuuttajat rikosten uhreina ja tekijöinä – tutkimus kertoo sitä faktaa, jota on pidetty rasistisena ja populistisena maahanmuuttajien mustamaalaamisena.  Natsikorttia voi mennä tästä lähtien heiluttelemaan oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen aulaan.

Tutkimus osoittaa, että maahanmuutto lisää riskiä joutua esimerkiksi raiskauksen, väkivallan tai ryöstön uhriksi.

Jaa, mutta luoko maahanmuutto niitä työpaikkoja, ja pelastaako se huutavalta työvoimapulalta?

Juhana Vartiaisen mukaan työpaikkoja syntyy, kun on tarpeeksi työttömiä. Käsittämätön oletus. Eikö kohta puolen miljoonan työttömän reservi riitä todistamaan Vartiaisen teoriaa vääräksi? Tieteessä näin olisi, mutta monikulttuurinen uskonpuhdistus ei tunne fysiikan lakeja.

Jotten haukkuisi väärää puuta, niin maahanmuuttajien rikostilastoja räjäyttävät eniten Afrikasta ja Lähi-idästä saapuneet henkilöt. Oseaniasta ja Itä-Aasiasta näyttäisi saapuvan lunkia porukkaa, joka haluaa tehdä jopa työtä. Pisteet heille ja onnea uuteen kotiin!

Kommentoi kirjoitusta.

Salolla on edessään vain kaksi vaihtoehtoa

Perjantai 6.6.2014 klo 12:56 - Heikki Tamminen

Julkaistu 6.6. Salon seudun sanomien Tätä mieltä- palstalla.

Mikä on kunnan tärkein tehtävä? Se tuottaa kuntalaiselle palveluita. Mikä näiden palveluiden tuottamisessa mättää? Rahan puute. Puutteeseen on pari olennaista syytä.

Valtakunnallisia ongelmia ovat kuntaosuuksien leikkaus, kuntien tehtävien lisääminen ja työttömyys. Näistä syistä kunnat velkaantuvat historiallista vauhtia. Palveluita pyöritetään syömävelalla.

Valtiotalouden kehyksistä vuosille 2014–2017 käy ilmi, että kuntien nettovelka oli vuonna 2013 11,82 miljardia euroa. Vuonna 2017 sen arvioidaan olevan 23,53 miljardia. Nettovelka kaksinkertaistuu neljässä vuodessa. Valtiontaloudessa tämä tarkoittaisi Suomen velan kasvamista noin 200 miljardiin euroon. Jos joku edes vihjaisi tämän suuntaista, häntä pidettäisiin hulluna. Kunnille se näyttää olevan ongelmatonta.

SDP:n tavoitteena on maksuton päivähoito kaikille, lapsilisien maksu 18-vuotiaaksi asti ja ilmaisen varhaiskasvatuksen ulottaminen neljä vuotiaisiin. SDP haluaa näemmä triplata kuntien velkataakan sen tuplaamisen sijaan. Kaipaisin edes hitusen realismia.

Hallitus puhuu julkisen velkasuhteen taittamisesta. Se jättää näppärästi kuntasektorin velat laskujen ulkopuolelle. Niiden lisääminen laskuihin aiheuttaisi EU:n vakaussopimuksen räikeän ylityksen ja Suomen luottoluokituksen laskun, joka taas nostaisi velkojen korkoja. Keitä tässä yritetään hämätä?

Salolaisittain merkittävä syy rahapulaan on työttömyys. Salossa on lähes 4 400 työtöntä. Kaupungin työllistämiskeinot ovat rajalliset. Kaupungin on jokseenkin mahdotonta montaakaan työllistää. Kaupunki voi tarjota halpoja tontteja, työvoimaa, koulutuspaikkoja ja osaamista. Jos ne eivät riitä, kunnan rahkeet ovat vähissä. Tämä on jokaisen realistin myönnettävä.

Ilman töitä ei ole verotuloja. Nokian lopettamisen myötä Salon yhteisöverotuotto romahti 60 miljoonasta reilusti alle kymmenen miljoonan euron. Kuilua ei saada katettua kunnallisveron korotuksilla. Veronkorotukset ovat aina kellosepän työtä. Jossain kriittisessä pisteessä ne kääntyvät itseään vastaan, eikä tuottoja tule.

Valtakunnalliseksi ratkaisuksi minulle kävisi kuntien palveluiden raaka leikkaus vuoden 2000 tasolle, jolloin niitä oli noin 150 vähemmän. Olivatko asiat tuolloin kovin paljon huonommin?

Salon kohdalla on vain kaksi tietä. Voidaan supistaa palvelutasoa ja tätä kautta irtisanoa henkilökuntaa, tai laskea palkkoja. Jälkimmäinen ei ole valitettavasti valtuutettujen käsissä. Valtuutetut saavatkin maanantaina eteensä lisätalousarvion, jossa henkilöstökulut kasvavat pari miljoonaa euroa, koska ay-liike ei joustanut ja lomautus kolmatta vuotta putkeen ei tullut kyseeseen. Näillä näkymin Salo joutuukin jatkamaan palveluiden karsimista, koska ay-johto ei jousta. Henkilöstöstä iso osa kyllä viisaasti joustaisi. Onhan kyse myös heidän lapsiensa ja vanhempiensa palveluista.

Joku pitää tällaista puhetta törkeänä työntekijöiden syyllistämisenä. Sitä se ei ole. Ei ole heidän vikansa, että he ovat töissä kaupungissa, jossa rahat ovat lopussa. Sellaista suuntaa, jossa ei tehdä mitään, ei ole.

Lopuksi haluaisin teidän miettivän sitä faktaa, että Rekijoen koulun lakkautus säästää teoriassa saman verran kuin säästäisi sillä, että bruttopalkkoja leikattaisiin yksi euro yhtä tuhatta euroa kohti. Kyllä, luit oikein. Yksi euro.

 

Heikki Tamminen

kaupunginvaltuutettu (ps.)

Kommentoi kirjoitusta.

Salon Perussuomalaiset eivät hyväksyneet Rekijoen koulun lakkautusta

Tiistai 13.5.2014 klo 13:17 - Heikki Tamminen

Salon kaupunginvaltuusto päätti äänin 27-24 lakkauttaa Rekijoen koulun kokouksessaan 12.5. Perussuomalaisten ryhmä oli yksimielisesti lakkautusta vastaan, ja jätti asiasta eriävän mielipiteen. Koulu suljetaan elokuussa 2015.

On selvää, ettei lakkautus tuo toivottuja yli 200 000 euron säästöjä. Kyse on ehkä kymmenistä tuhansista, puhumattakaan siitä, ettei Rekijoen kylään jää enää käytännössä mitään palveluita.

Samaan aikaan, kun kyläkouluista haetaan minimaalisia säästöjä, joutuu kaupunki tekemään lisätalousarvion, koska henkilöstökulut kasvavat miljoonilla. 200 000 euroa, joka on teoreettinen säästö Rekijoen koulusta, on 0,125% Salon palkoista. On käsittämätöntä näköalattomuutta, ettei säästöjä löydetä muualta. Salossa tärkeysjärjestyksestä kertoo jotain myös se, että Salo käyttää taidemuseon kuluihin 500 000 euroa vuosittain, mutta valtuuston enemmistö lakkauttaakin yhden uusimmista kyläkouluista.

Perussuomalaisilla on oma säästölista, joka sisältää yli kahden miljoonan euron säästöt palveluverkkoa rapauttamatta.

Yksi merkittävä huomio kaupungin tilanteessa on se, että säästöt lepäävät nyt tekevissä käsissä, koska organisaatiomuutos on epäonnistunut. Perussuomalaiset esittävätkin, että uusi organisointi aloitetaan viipymättä.

 

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »