Salon säästölistasta pari sanaa

Share |

Torstai 30.4.2015 klo 13:04 - Heikki Tamminen


Salon virkamiesjohto esitteli sopeutusohjelmansa vuosille 2016–18 maanantaina 27.4. Siellä on, kuten jokainen Salon taloudesta perillä oleva arvata saattaa, vaikeita kohteita, mutta myös paljon helppoja ja hyviä ratkaisuja. Tällä kertaa esimerkiksi kyläkoulut ja kirjastot on jätetty rauhaan.

Lyhyesti Salon taloustilanteesta:

-          Salon yhteisöverotuotto oli vuonna 2010 noin 60 miljoonaa euroa. Viime vuonna se oli noin seitsemän miljoonaa.

-          Salon työttömyysaste on noin 17 prosenttia.

-          Salo tekee vuonna 2015 viidennen perättäisen tappiollisen tilin ja kaupungin tase on syöty loppuun.

-          Edellä mainittu tarkoittaa, että miinusmerkkistä tilinpäätöstä ei kukaan vastuullinen päättäjä voi enää tehdä vuonna 2016.

-          Vaikka Salo on säästötoimillaan viiden vuoden aikana leikannut kuluja jopa 20 miljoonaa euroa, se ei riitä. Tähän vaikuttaa eniten sote-palveluiden hinnan jatkuva kasvu, joka ei johdu Salon toiminnasta vaan esimerkiksi valtion vaatimuksista ja väestörakenteesta.

Listaan seuraavaksi Salon uuden sopeutusesityksen kohdat, jotka ovat suoraan ohjelmasta. Jokaiseen kohtaan olen lisännyt lyhyesti mielipiteeni ja perustelut. Lopussa tarkastelen listaa kokonaisuutena. Yhteensä lasketut summat koostuvat kolmen vuoden (2016-18) säästöistä.

Terveyspalvelut

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen vähennys, yht. 750 000 euroa

-          Tämä on sairaanhoitopiirin päätös, joten se ei mielestäni kuulu Salon sopeutuslistalle. Toivotaan, toivotaan –esitykset eivät ole realistisia.

Erityistason päivystyksen keskittäminen Tyksiin (synnytysosasto ja lastensairaala), yht 1 500 000 euroa

-          Tämäkin on sairaanhoitopiirin päätös. Ei siis kuulu Salon päätösvaltaan eikä näin ollen Salon sopeutuslistalle. Sairaanhoitopiiri on juuri yksimielisesti hakenut poikkeuslupaa Tyksin puutteellisten tilojen vuoksi ja saanut luvan. Ratkaisua ei voi tehdä ainakaan ennen uusia tiloja.

Asumispalveluiden siirto Kajalasta Pahkavuoreen, yht. 150 000 euroa

-          Mikäli Pahkavuoren vanhukset saadaan uusiin tiloihin, käy minulle. Henkilökunta tulisi pitää kuitenkin omana, vaikka uudet tilat eivät omia olisi. Toivottavasti joku kotimainen toimija kiinnostuu yhteistyöstä. Myös Salon kaupungin tilat on käytävä tarkasti läpi ennen ulkopuoliselta vuokraamista.

Yhteistyön tiivistäminen erikoissairaanhoidon kanssa mielenterveyspotilaiden kotikuntoutuksessa, yht. 150 000 euroa

-          Kaikki tällainen palveluita selkiyttävä säästö on tervetullutta.

Opiaattiriippuvaisten korvaushoidon uudet lääkemuodot ja järjestelyt, yht. 40 000 euroa

-          Käy mainiosti, vaikka pidän lähtökohtaisesti veronmaksajien rahoilla tuettua narkkaamista huonona ratkaisuna.

Vierianalytiikan lisääminen ym., yht. 100 000 euroa

-          Turhat välikädet pois. Aina hyvä

Terveyskeskussairaalan osastojen uusi ravitsemuspalvelusopimus, yht. 100 000 euroa

-          Palvelu säilyy halvemmalla, tämä on hyvä

Kuntouttavan työotteen tehostaminen, yht. 100 000 euroa

-          Pitkäaikaispotilaiden osuus hoitopäivistä vähenee. Tietysti hyvä asia.

Perusterveydenhuollon yölääkäripäivystyksestä luovutaan, yht. 150 000 euroa

-          Otetaan palvelu sairaanhoitopiiriltä ns. sairaanmäessä. Palvelu säilyy, kustannukset laskevat. Hyvä asia.

Hoitajavastaanottoa lisätään perusterveydenhuollossa, yht. 62 000 euroa

-          lääkärien käynnit vähenevät. Hyvä asia.

Suun terveydenhuollon toimipaikat kolmeen isompaan yksikköön, yht. 60 000 euroa

-          Jokaiselle taataan edelleen hammaslääkärin palvelut. Sen ei tarvitse olla heti nurkan takana.                  

Peruuttamattomien suun terveydenhuollon käyntien vähentäminen, yht. 55 000 euroa

-          Erittäin hyvä tavoite.

Terveyspalveluiden säästö yht. 3 217 000 euroa, joista kahden kohteen osalta päätös ei ole Salon käsissä (-2 250 000). Salon päätösten osuus 967 000 euroa.

 

Opetuspalvelut

Rehtoreiden tehtävien uudelleen tarkastelu, yht. 240 000 euroa

-          Näitä tehtäviä voidaan oikein mainiosti yhdistellä, jos joku jää esimerkiksi eläkkeelle.

Perusopetuksen opetusryhmien jatkuva tarkastelu (avustukset huomioon ottaen) yht. 93 000 euroa

-          Mikäli luokkakoot ovat todella pieniä, esim. kymmenen henkeä, voidaan uudelleenjärjestelyjä tehdä ja vapauttaa opettajien vakansseja. Ei tuota ongelmaa. Palvelu säilyy laadukkaana.

Pajulan koulun lakkautus, yht. 315 000 euroa

-          Oppilaat siirtyisivät lähialueen kouluihin. Yhtään lisärakentamista ei tarvita. Oppilaat mahtuvat olemassa oleviin ryhmiin tai uusia luokkia voidaan luoda. Sijainnista johtuen kuljetuskustannukset eivät juuri nouse. Käy minulle. Palvelu säilyy ja opetustaso, joka on pääasia.

Meritalon erityiskoulun lakkautus, yht. 380 000 euroa

-          Valtakunnallinen linja on, että erityisoppilaat muodostaisivat omia ryhmiä tai integroituisivat siellä, missä muutkin lapset oppivat. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta olen epävarma toteutuksesta. Siksi en kylmiltäni ole valmis tästä vielä päättämään. Haluan kuulla asiantuntijoita. Toisaalta on pakko sanoa, että pienryhmistä ns. normaalin koulun sisällä olen saanut hyvää palautetta.

Rekijoen koulun lakkautus, yht. 185 000 euroa

-          Tästä on jo päätetty – valitettavasti

Opetuksen tukipalveluiden esimiehen tehtävien uudelleenjärjestely, yht. 70 000 euroa

-          Uudelleenjärjestely, jossa palvelu säilyy. Hyvä asia.

Salon aikuislukion lakkauttaminen, yht. 88 000 euroa

-          Tämä järjestettäisiin jatkossa kansalaisopiston ja Otavan opiston kanssa. Aikuisten opiskelu ei siis vaarantuisi. Onnistuu.

Perniön lukion lakkautus, yht. 200 000 euroa

-          Perniön lukion opiskelijat mahtuvat Salon lukioon. Siellä on myös parempi kurssitarjonta ja paremmat tilat. Jos valtion apu pienlukioille loppuu, ei Perniön lukiota ole tarkoituksenmukaista säilyttää. Kuljetusjärjestelyjen pitää kuitenkin toimia.

Eläkemenoperusteisen maksun siirtäminen Salon seudun koulutuskuntayhtymälle

-          Tämä kuuluu kategoriaan: toivotaan, toivotaan.

Opetuspuolen säästöt yhteensä 1 771 000 euroa, joista 200 000 on ”toivotaan, toivotaan” ja Meritalon koulun lakkautuksen järkevyydestä (380 000 euroa) ei ole vielä tietoa. Läpihuutojuttuna säästöjä yhteensä 1 191 000 euroa.

 

Varhaiskasvatus

Ei lakisääteisestä henkilöstöstä luopuminen, yht. 450 000 euroa

-          jostain ihmeestä on löytynyt 15 henkilöä, joka on varhaiskasvatuksessa yli lakisääteisten rajojen ja joilla ei ole vaadittavaa koulutusta. Haluan kuulla, mitä he tarkemmin tekevät, mutta jos ei merkittäviä haittoja toimintaan ole, tämä säästötoimi on hyväksyttävä.

Piritan varhaiskasvatusyksikön lauantaihoidon lopettaminen, yht. 40 000 euroa

-          Pienellä käytöllä. Käy hyvin.

Palvelusetelin käyttöönotto päiväkotihoidossa ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen alle 3-vuotiaille, yht. 200 000 euroa.

-          Virkamiesten laskelman mukaan palvelusetelillä ostettu päivähoito on 10 prosenttia halvempaa kuin kunnallinen päivähoito. Jos näin on, niin tietysti käy minulle. Toimet vähentävät painetta kunnallisesta päivähoidosta ja voi jopa lisätä paikallista hoitoyrittäjyyttä. Palvelut säilyvät ja se on pääasia jälleen kerran.

Varhaiskasvatuksen säästöt yhteensä 690 000 euroa.

 

Nuorisopalvelut

Leirisalon toiminnan lopettaminen, yht. 50 500 euroa

-          Käy minulle. Klippulan leiritoiminta toimii hyvin.

Nuorisopalvelut yhteensä 50 500 euroa.

 

Vanhuspalvelut

Pahkavuoren ryhmäkodin uudet tilat ja Kukonkallion 12-paikkaisen osason lakkauttaminen, yht. 200 000 euroa.

-          Tarkoitus on, että Kajalakodin mielenterveyskuntoutujat siirretään Pahkavuoreen ja Kajala suljetaan kokonaan. Pahkavuoresta ja kukonkalliosta vanhukset siirrettäisiin uusiin tiloihin. tässä kohtaa tulee se ”mutta”. Vaihtoehtoja on pari. Ensimmäisessä joku markkinatoimija rakentaa tilat ja vuokraa tilaa Salolle. Henkilökunta voi pysyä omana. Näin ainakin itse toivon. Tämä käy minulle, mutta mikään veroparatiisiyhtiö, kuten Attendo, ei houkuttele. Toivottavasti saamme kotimaisen toimijan yhteistyöhön. Toinen vaihtoehto on ostaa palveluita palveluseteleillä. Tämäkään ei ole poissuljettu vaihtoehto listallani, kunhan näen palveluntarjoajat.

Vanhuspalveluiden säästö yhteensä 200 000 euroa. On täyttä höpöhöpöä, että taas ollaan vanhuksilta ottamassa. Sellaista emme hyväksyisi.

 

Sosiaalityön palvelut

Palveluasumisen tarpeen arviointi- ja sijoitusprosessin kehittäminen, yht. 150 000 euroa

-          Kehitetään kevyempiä palvelumalleja jne. Hyvä juttu. Kukaan ei kärsi.

Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, yht. 1 200 000

-          Lastensuojelu on enemmän ja vähemmän ollut aina retuperällä Salossa. Kulut ovat valtavat. Ehkäisevää työtä ja varhaisempaa apua vahvistamalla luodaan säästöjä loppusijoituksista. Tämä on loistava juttu ja tästä persut tekivät itse asiassa aikaisemmin aloitteen. Palvelut eivät heikkene vaan päinvastoin muuttuvat inhimillisemmiksi.

Toimeentulotuen lainsäädäntömuutos, yht. 2 300 000 euroa

-          Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle 2017. Tämä on hyvä asia Suomen kuntataloudelle kaikkialla. Toivottavasti valtio ei toisella kädellä rankaise.

Henkilökunnan kuljetuspalvelukustannusten vähentäminen, yht. 40 000 euroa

-          Hankitaan oma auto sosiaalityön työntekijöiden käyttöön. Hyvä juttu.

Sosiaalityön palvelut yhteensä 3 690 000 euroa. Toivottavasti tämä saadaan kokonaisuudessaan toteutumaan. Kaikki, huom. kaikki, palvelut säilyvät joka tapauksessa. Ei huono.

 

Liikuntapalvelut

Uimahallin lippuhinnan korotus, yht 76 000 euroa

-          Yhdelle käyttäjälle tämä on marginaalinen korotus. Käy hyvin.

Liikuntapaikkojen hoitajien vakanssien täyttämättä jättäminen, yht. 62 000 euroa

-          Valvontaa vähennetään, käy minulle.

Märynummen, Varvojärven ja Naarijärven saunojen ylläpidosta luovutaa, yht. 30 000 euroa

-          Kolmas sektori, kuten urheiluseurat, voi ottaa asian hoitaakseen.

Kavilannummen ratahoitoavustusten leikkaaminen, yht. 2000 euroa

-          Pieni raha. En tiedä hyötyykö tästä mitään, mutta kaikki kivet on käännettävä.

Liikuntapalveluiden säästö yhteensä 170 000 euroa.

 

Kirjastopalvelut

Kiikalan ja Muurlan kirjastot automatisoidaan itsepalvelukirjastoiksi, yht. 55 000 euroa.

-          Hyvä idea nyt kun tämä voidaan eläköitymisen kautta hoitaa kivuttomasti. Lisäksi kirjastoauton palvelua koululaisille alueella parannetaan.

Halikon kirjaston tilojen muuttaminen siten, että nuorisotilat toimivat samassa, yht. 90 000 euroa

-          Nuoriso saa uudet tilat ja kirjasto tulee parempaan hyötykäyttöön. Loistava idea.

Kirjastopalvelut yhteensä 145 000 euroa.

 

Kansalaisopisto

Vakanssien täyttämättä jättäminen. yht. 66 000 euroa

-          Uudelleenjärjestelyllä säästöä. Hyvä niin.

Kansalaisopisto yhteensä 66 000 euroa.

 

Kaupunkikehityspalvelut

Vakanssien täyttämättä jättämiset (eläköityminen) yht. 300 000 euroa

-          Aina hyvä ja pehmeä keino säästää

Älykkäään teknologian hyödyntäminen (maankäyttö), yht. 300 000 euroa

-          Teknologialla säästäminen on viisasta. Tähän kuuluvat esim. LED-valaistus, ajoneuvojen GPS-analysointi jne.

Kaupunkikehityspalveluiden ja vesihuoltolaitoksen yhteisen varallaolojärjestelmän toteuttaminen, yht. 30 000 euroa

-          Olen kuullut, että tämä olisi vaikea toteuttaa, mutta ideana varmasti ok.

Perniön varhaiskasvatuksen tilajärjestelyjen seurannaiset, yht. 50 000 euroa

-          Perniöön rakennettaneen uusi päiväkoti. Sen myötä tulee säästöjä käyttökuluihin.

Älykkäään teknologian hyödyntäminen (tilapalvelut), yht. 450 000 euroa

-          Kuten jo aiemmin kirjoitin, teknologian hyödyntäminen on aina viisasta. Tässä se toteutuisi esim. kiinteistöjen kaukovalvonnalla.

Kaupungin kustantaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän aktiivinen vähentäminen, yht. 1 000 000 euroa

-          Kaupunki maksaa koko ajan enemmän ja enemmän pitkäaikaistyöttömien ns. sakkomaksua. Kaupunki investoi, että nämä henkilöt saisivat työtä kaupungilta, yrityksiltä tai yhdistyksiltä ja säästää näin työmarkkinatuen kuluissa. Lisäksi tämä estää pitkäaikaistyöttömien sosiaalista eristäytymistä ja parantaa terveyttä. Hyvä juttu.

Kaupunkikehityspalvelut yhteensä 2 130 000 euroa.

 

Kaupunginhallituksen alaiset palvelut

Vakanssien täyttämättä jättämiset (eläköitymiset) yht. 188 000 euroa

-          Hyvä juttu

Kaupunginhallitus yhteensä 188 000 euroa

 

Kaikki suunnitellut säästöt yhteensä 12 317 500 euroa.

Tästä on kuitenkin minusta hyvä vähentää sairaanhoitopiirin päätösvallan alle kuuluvat säästötoimenpiteet sekä toivotaan, toivotaan -toimenpiteet. Synnytysosastoa en tässä vaiheessa ilman uutta tilaratkaisua ole valmis siirtämään muutenkaan.

Nämä vähennettynä säästö olisi 9 487 500 euroa.

Listassa ei ole aiemmin Perussuomalaisten esittämistä säästökohteista maahanmuuton kuluja eikä taidemuseo Veturitallin käytön supistamista. Näistä on otettavissa satoja tuhansia.

Täydellä säästölistalla Salo tekisi vuonna 2016 reilut kaksi miljoonaa euroa positiivisen tuloksen ja vuosina 2017 ja 2018 reilut seitsemän miljoonaa per vuosi. Kun laskee mainitsemani epävarmat kohteet pois, jäädään silti vielä positiivisen tuloksen puolelle ja kaupungin taseeseen jää puskuria.

Kokonaisuutena lista on erittäin hyvä. Kyläkoulut ja kirjastot on jätetty rauhaan ja kaikkien palvelut kokonaisuutena säilyvät. Jos yli 40 kohdan listasta pari kohtaa aiheuttavat huutoa, voi sanoa, että kokonaisuus on onnistunut.

Aina tulee huutoa, kun säästetään. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. blogin alussa eritelty Salon taloustilanne on kuitenkin jokaisen ymmärrettävä. On aivan turha itkeä, että ”sitten muutamme pois”. Jaa, niin mihin? Joka kunta on suossa valtion taloustilanteen takia. Väitän, että palvelut ovat Salossa keskimäärin oikein hyviä jatkossakin. Vertailukohtia voi hakea monestakin paikasta.

Nyt tarvitaan voittajan asennetta, eikä perinteistä rutinaa. Talvisodan henki, perkele!


Kommentit

30.4.2015 14:07  Mika Laitinen

Hyvä lista ja kirjoitus. Mutta silmiinpistävää oli opiaattiriippuvaisten korvaushoidon 40 000 euron säästö, paljon mahtaa olla kokonaiskustannus tästä veronmaksajien rahoilla narkaamisesta?
Kannattaa käydä kysymässä Salon poliisilta, kuinka moni näistä korvaushoitoa saavista on vielä heidän asiakkaana, huumausaine rikoksiin syyllistyneenä.
Prosentti on korkea

4.5.2015 13:00  Esa Pajulo

Selkeästi listattu ja perusteltu. Meritalon lakkauttamiseen kommentoisin kaksi asiaa:
* Salon kaupungin oppilaista 98 % käy yleisopetuken koulua (lähikoulua), myös siis erityisen tuen oppilaat. Integraatioaste on siis erittäin hyvä.
* Erityisen tuen oppilaan kustannukset ovat yhtä suuret yleisopetuksen pienryhmässä kuin Meritalon koulussa.
Nuo 2% oppilaista todella tarvitsevat erityiskoulun palveluja.

6.5.2015 14:48  Pasi Björk

Selvä hommahan se on, että Salon on sopeuduttava olemassa olevaan taloustilanteeseen ja se vaatii rankkojakin ratkaisuita talouden kohentamiseksi.

EDES taloudellisestikaan fiksuna vaihtoehtona en näe Meritalon lakkauttamista:

- Olen itsekin integraation ja pienryhmien puolustaja, mutta Meritalon oppilaista iso osa on jo ollut aiemmin lähikoulussaan pienryhmäläinen ja siellä tie noussut pystyyn opintojen osalta.

- Nykyiselläänkin pienryhmissä on painetta siirtää oppilaita yksilöllisemmän tuen piiriin (lue Meritalon koulu) ja työhyvinvoinnin kanssa painitaan monessa koulussa lisääntyvien vaatimusten keskellä. Pelkään pahoin, että entisestään lisääntyvät vaatimukset lisäävät sairauspoissaoloja lähikouluissa.

Ei tarvita kuin muutama lisääntynyt koulupudokas (yhteiskunnasta syrjäytyjä) sekä lisääntyvät sairauspoissaolot, niin voidaan todeta säästötoimenpiteiden jääneen toteutumatta.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini