Vaaliteemat

Työtä ja elinkeinoja

Salolaisen työ- ja elinkeinopolitiikan tulee olla kannustavaa ja paikalliset olosuhteet ja yritykset huomioivaa. Suosi salolaista! Salo tarvitsee yksityisen sektorin työpaikkoja kipeästi.

Maahanmuutto

Salon tulee kaikin keinoin minimoida maahanmuuton kulut. Turvapaikanhakijoista johtuvan kriisin kustannuksiin ei voi missään nimessä osallistua. Kyse on myös sosiaalisten ja turvallisuusongelmien estämisestä.

Palvelutaso ylläpidettävä

Päiväkotien, koulujen ynnä muiden palvelupisteiden karsimisesta ei todistetusti tule säästöjä. Salon vanhojen kuntakeskusten elinvoimaa täytyy pitää yllä. Se on vetovoimatekijä.