Kuntavaaleissa on kyse myös valtakunnan asioista

Perjantai 19.2.2021 klo 10:28 - Heikki Tamminen

Vaalien alla erityisesti hallituspuolueet ovat kritisoineet perussuomalaisia siitä, että perussuomalaiset puhuvat kuntavaalien alla valtakunnallisista asioista. Hallituspuolueiden mukaan pitäisi puhua siis vain suoraan kunnallisista asioista. Nämä asiat ovat kuitenkin vain harvoin mustavalkoisia, sillä poliittiset kysymykset ovat suurelta osin niin kunnallisia kuin valtakunnallisia.

Moitteet perussuomalaisten nostamia aiheita kohtaan ovat hassuja myös siksi, että vielä vuoden 2017 kuntavaalien alla vihreiden Ville Niinistö totesi kuntavaalien olevan kansanäänestys Sipilän hallituksen politiikasta. Nyt hän on sen sijaan todennut, ettei kuntavaaleissa ole kyse Marinin hallituksen luottamuksesta. Lisäksi keskustan entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen itse totesi, että kuntavaaleissa epäonnistuminen voi johtaa keskustan lähtemiseen hallituksesta.

Kunnissa päätetään asioista, jotka ovat kaikkein lähimpänä yksittäistä suomalaista.

Verotus on kuntien päätettävissä kunta- ja kiinteistöveron osalta. Verotus on merkittävä veto- ja pitovoimatekijä, sillä verotuloja tuottavat ihmiset tahtovat hakeutua kevyemmän verotuksen kuntiin, kun he tekevät päätöstä asuinalueesta. Salon kohtuullisen hyvät palvelut pystytään ylläpitämään nykyisellä tasolla korottamatta verotusta, kun laitamme asiat tärkeysjärjestykseen ja karsimme turhista ja toissijaisista menoista kuten turhista välikäsistä organisaatiossa.

Perusopetuksen järjestämisestä päätetään kunnissa. Lähikoulut ovat selvitysten mukaan merkittävä tekijä kylien elinvoimalle. Itä-Suomen n opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola on kritisoinut kyläkoulujen lakkautuksia voimakkaasti ja todennut, että valtakunnallisesti jopa kaksi kolmasosaa lakkautuksista on tehty perusteettomasti eikä väitetyistä säästöistä ole tietoa. Koulujen lakkautukset vain kiihdyttävät alueiden näivettymistä ja näin lakkautusten puolustajat pääsevät sanomaan ”mitäs minä sanoin”, kun lapsiperheet alueelta lähtevät eikä uusia tule.

Myös maahanmuuttopolitiikasta päätetään osittain kunnissa monin eri tavoin. Kunnat voivat esimerkiksi tarjota ei-lakisääteisiä palveluita maahanmuuttajille ja laittomasti maassa oleville, kuten muun muassa Helsinki tekee. Salon ei pidä lähteä mitenkään tukemaan taloudellisesti ja sosiaalisesti haitallista maahanmuuttoa alueelle. Kunta päättää myös kiintiöpakolaisten kuntapaikoista. Tiukka maahanmuuttopolitiikka kunnissa ehkäisee alueiden eriytymistä eli segregaatiota, joka on suuremmissa kaupungeissa jo todellinen ongelma.

Jopa ilmastopolitiikka on osa kunnallista päätöksentekoa. Hallitus on esimerkiksi valmistellut niin sanottujen ruuhkamaksujen mahdollistamista pitkään, ja maksujen käyttöönotosta päätettäisiin kunnissa. Ruuhkamaksuista voi tulla merkittävä työssäkäyntivero, jos kunnan yksityisautoilua karsastavat tahot niin päättävät. Kiilusilmäinen ilmastopolitiikka voi olla erittäin vahingollista alueen elinkeinoille kuten maa- ja metsätaloudelle.

Muun muassa nämä kaikki aiheet ovat kunnallisia sekä valtakunnallisia. Tässä tulee todistettua se, että kuntavaaleissa äänestetään niin kunnallisista kuin valtakunnallisista asioista – jopa valtakunnan hallituksen suunnasta.

Julkaistu Salon Seudun Sanomien Tätä mieltä -palstalla 19.2.2021

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kuntavaalit

Säästämisen sietämätön vaikeus voi aiheuttaa vastuuttomia päätöksiä

Perjantai 4.12.2020 klo 13:16 - Heikki Tamminen

Julkaistu Salon seudun sanomien Tätä Mieltä -palstalla

 

Mitä Salon vesilaitoksen yhtiöittäminen tulisi tarkoittamaan ja miksi niin halutaan tehdä? Tästä asiasta on kysytty monta kertaa. Koitan tässä kirjoituksessa tiivistää faktoja ja näkemyksiäni.

 

Liikelaitoksen yhtiöittäminen tarkoittaa, että vesilaitoksesta tule osakeyhtiö, jonka omistaa Salon kaupunki. Yhtiö toimii osakeyhtiölain mukaan voittoa tuottavana yrityksenä kaupungin ohjauksessa. Kun puhe on vedestä ja vesiverkosta, yhtiö muodostaa niin sanotun luonnollisen monopolin kuten vaikka sähköverkot; kuluttajalla ei ole vaihtoehtoa.

 

Yhtiöittäminen ei tietenkään ole sama asia kuin yksityistäminen. Yhtiön omistaisi tässä tapauksessa kokonaan Salon kaupunki, mutta koska vesilaitos olisi osakeyhtiö, se olisi mahdollista myydä esimerkiksi sijoittajille myöhemmin. Tällaista on jo Suomen kunnissa väläytelty, joissa vesilaitos on osakeyhtiö, viimeisimpänä Jyväskylässä. Mahdollinen myynti tapahtuisi valtuuston päätöksellä, mutten milloinkaan hyväksy edes tällaisen mahdollistamista. Vesihuollon on kaikissa tilanteissa pysyttävä julkisissa käsissä 100 prosenttisesti.

 

Yhtiöittämistä esitetään siksi, että Salon kaupungin kassa on painumassa pakkaselle. Tällöin joudutaan kovalle kulukuurille ja yhtiöittämisellä voidaan "kikkailla" kassaan näennäistä rahaa, jolla ostetaan vuosi lisäaikaa ennen kuin toimenpiteet ovat välttämättömiä. Eli Salo kaupunki ikään kuin myy liikelaitoksensa itse omistamalleen yhtiölle, jolloin kirjanpidollisesti Salon kassaan siirtyy tässä tapauksessa 30 miljoonaa euroa. Sillä vältetään kassan meno miinukselle, mutta tämä on vain kirjanpidollinen kikkailu. Salohan tulevan yhtiön tulisi omistamaan, joten numerot vain siirtyvät paikasta toiseen. Tämän ovat myöntäneet virkamiehetkin.

Vuoden lisäajan ostaminen tällaisella vastuuttomalla kikkailulla on täysin turhaa. Kulukuuri on aloitettava heti, mutta on toki totta, etteivät poliitikot mielellään tee vaikeita päätöksiä juuri ennen vaaleja. Organisaatio pitäisi käydä täikammalla läpi, sillä samat palvelut saa hoidettua pienemmällä henkilömäärällä. Olen tästä vakuuttunut ja näkemykseni on saanut tukea monelta suunnalta.

 

Salosta on vajaassa 10 vuodessa lähtenyt lähes 4000 asukasta. Tämä on noin 8 prosenttia Salon väestöstä. Jotta talous olisi kestävällä pohjalla, menojen tulisi kulkea edes jotakuinkin suhteessa väestömäärään. On täysin älytöntä, että menot kasvavat väestömäärän laskiessa rajusti. On siis aika tutkia todella tarkkaan, mitä palveluita kaupunki voi tuottaa pienemmällä henkilöstömäärällä puuttumatta tärkeimpien palveluiden kuten opetuksen ja hoivan laatuun ja saavutettavuuteen.

 

Pian valtuusto kokoontuu päättämään ensi vuoden budjetista. Säästäminen tässä kokouksessa on sietämättömän vaikeaa. Lukemattomat pienet kulut muotoutuvat valtaviksi summiksi, joiden alla on satoja nimiä ja tehtäviä. Kellään ei ole kokonaiskuvaa siitä, mitä on minkäkin luvun alla tarkalleen. Kuluihin suurten lukujen takana ei todellisuudessa päästä käsiksi ja silloin on helpompi tarttua lillukan varsiin vaikka siitä, missä kaupunki lämmittää saunan ja missä ei.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vesihuolto, yhtiöittäminen

50 000 pakolaista ei ole viisasta - Faktoja humanitäärisen maahanmuuton vaikutuksista

Maanantai 9.3.2020 klo 10:36 - Heikki Tamminen

Kirjoitus on julkaistu Salon Seudun Sanomissa 9.3.2020 hieman lyhennettynä, alla alkuperäinen teksti.

Hans Vogtin mukaan (SSS, Tätä mieltä -palsta 5.3.2020) 50 000 pakolaisen vastaanottaminen voisi olla viisas ratkaisu. En voisi olla enempää eri mieltä, ja mielipiteeni perustuu tutkittuihin faktoihin, jotka tässä kirjoituksessa esitän. Vogtin kirjoituksessa on virheitä ja vähintään ontuvia vertauksia, jotka ansaitsevat tulla korjatuiksi.

EU on tehnyt Turkin kanssa sopimuksen syyrialaisten siirtolaisten majoittamiseksi, ettei siirtolaisvyöry kohdistu Eurooppaan, ja että Turkin leireillä voi olla inhimillisissä olosuhteissa. Tästä EU maksaa Turkille kuusi miljardia euroa. Se on valtava summa rahaa, mutta se on EU:n kannalta paljon halvempaa kuin siirtolaisten päästäminen Eurooppaan. Nyt Turkki rikkoo yksipuolisesti tätä sopimusta, mutta Kreikan rajalla EU:n porttien avautumista odottavista vain pieni osa on Syyriasta. Rajalla on runsaasti afgaaneja, pakistanilaisia, bangladeshilaisia, iranilaisia, irakilaisia ja afrikkalaisia. Heidän yllyttämisessään Eurooppaan on kyse Turkin EU:ta vastaan kohdistamasta hybridivaikuttamisesta.

Vogt käyttää tietoisesti tai tiedostamatta sanaa ”pakolainen” väärin. Näin tekevät myös useat mediat sekä poliitikot. Lain mukaan pakolaisella tarkoitetaan ainoastaan niitä, jotka ovat saaneet Geneven pakolaissopimuksessa määritellyn pakolaisen statuksen. Tällä hetkellä Kreikan rajalla ei ole pakolaisia vaan laittomasti EU:n alueelle pyrkiviä siirtolaisia.

Vogt kirjoittaa, että hän häpeää olla suomalainen, koska Suomi ottaa liian vähän pakolaisia. Minua taas hävettää se, että hän vertaa Karjalan evakoita Turkissa oleviin siirtolaisiin. Tämä, jos jokin, on mielestäni irvokasta. Karjalaiset ovat ja olivat suomalaisia. He muuttivat sodan keskellä kotimaansa sisällä – Suomessa. He rakensivat maata. Turkki on turvallinen maa, eikä siellä olevilla eri maiden kansalaisilla ole mitään tekemistä Suomen kanssa – puhumattakaan heidän ja suomalaisen kulttuurin välisestä kuilusta, joka aiheuttaa taloudellista ja sosiaalista haittaa Suomessa.

Väite siitä, että 50 000 pakolaisen vastaanottaminen voisi olla viisasta pitkälläkään aikavälillä on väärä. Tutkimuksen mukaan (Suomen Perusta: Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous: Osa 2: Elinkaarivaikutukset) Irakista Suomeen tulleen keskimääräinen elinkaarivaikutus julkiseen talouteen on lähes 700 000 euroa negatiivinen. Somaleiden kohdalla luku nousee lähes miljoonaan euroon. Heidän lapset huomioiden luvut ovat vielä suurempia.

Neljän maassaolovuoden jälkeen Lähi-idästä ja Somaliasta tulleista alle 20 prosenttia on palkansaajia tai yrittäjiä (PTT/Eläketurvakeskus 2016). Kaikkien maahanmuuttajaryhmien – siis työperäinen maahanmuutto mukaan lukien – työllisyysaste on noin 50 prosenttia; yli 20 prosenttiyksikköä heikompi kuin kantasuomalaisten. Pitkäkään maassaolo ei käännä nettovaikutusta positiiviseksi, sillä esimerkiksi jo ennen vuotta 1993 tulleiden irakilaisten ja somaleiden työllisyysaste jää noin 40 prosenttiin.

Työllisyys ei ole toki ainoa mitattava asia. On otettava huomioon, että työllisistä usea saa yhteiskunnan sosiaalitukia palkan lisäksi, sillä monet heistä ovat matalapalkka-aloilla hyvin pitkään tai pysyvästi. Esimerkiksi vuonna 2018 kaikista pk-seudun toimeentulotuista noin 40 prosenttia maksettiin maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien osuus veronmaksajien maksamista tuista lähes tuplaantui vuosina 2007-2018, ja tämä johtuu lähes yksinomaan Lähi-Idästä tulleista (Suomen Perusta – Maahanmuuttajien toimeentulotuet).

Faktaa löytyy läjäpäin, jos vain jaksaa lukea. Vain murto-osa mahtuu tähän kirjoitukseen. Suosittelen tutustumaan tutkimuksiin.

kirjoitusSSS.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maahanmuutto, turvapaikanhakija, pakolainen, siirtolaisuus

Kyläkoulujen lakkautukset viimeinen naula kehityksen arkkuun

Keskiviikko 15.1.2020 klo 8:23 - Heikki Tamminen

Julkaistu Salon Seudun Sanomien Tätä mieltä -palstalla 15.1.19.

Vuoden ensimmäiset suuret päätökset Salossa koskevat kouluja ja päiväkoteja. Salo on maantieteellisesti poikkeuksellinen kunta ja siksi niin sanottuja kyläkouluja on suhteellisen paljon – ja syystäkin. Välimatkat ilman niitä muodostuvat pitkiksi, ja entiset maalaiskunnat menettäisivät merkittävän vetovoimatekijän, jos kouluja ja päiväkoteja säästösyistä lakkautetaan.

Trendi on, että yhä useampi kasvukeskuksessa, kuten Turussa ja Helsingissä, asuva haluaa maaseudun rauhaan. Salon on oltava paikka, jossa tällaisen elämän perässä muuttava saa täältä myös laadukkaat lähipalvelut jatkossakin.

Oppimisympäristöselvityksessä esitetään, että Hajalan, Hiiden, Komisuon ja Teijon koulut lakkautetaan jo tänä vuonna elokuun alusta. Tämä tarkoittaisi, että käynnissä oleva kevätlukukausi jäisi näissä kouluissa viimeiseksi. Aikataulu on täysin kohtuuton ja perusteeton, sillä ainakaan vielä oppilasmäärät eivät ole sellaisessa laskussa, että hätäisiä päätöksiä pitäisi tehdä.

Hajalan koulua on esitetty lakkautettavaksi ennenkin. Tuolloin tehdyt oppilasennusteet ovat olleet kohtuullisen lähellä totuutta, mutta esimerkiksi kuluvan kauden osalta ennuste ylittyy. Hajala on otollisella paikalla moottoritien varrella oleva yhteisöllinen kylä, joka edelleen odottaa kyläyleiskaavaa, joka hyvin todennäköisesti kasvattaisi tuntuvasti kylän asukasmäärää. Mikä kaavassa kestää? Ilman koulua kaavan tuomaa hyötyä on turha odotella.

Komisuon ja Hiiden oppilasennusteet lähivuosille ovat tasaisia ja jopa nousevia. Molempien koulujen lakkautus toisi suuren alakoulutyhjiön pohjoiseen osaan Saloa, kun Rekijoenkin koulu on jo lakkautettu. Rekijoelle voi mennä katsomaan, mitä koulun lakkauttaminen tekee kyläyhteisölle; se pysähtyy. Asuntokauppa ei käy ja kylä käytännössä kuolee. Komisuon koulun lakkautus sotii myös yksimielisesti päätettyä strategiaa vastaan, jonka mukaan jokaisessa vanhassa kuntakeskuksessa on luvattu pitää alakoulu.

Teijon koulu on poikkeuksellinen sijaintinsa suhteen, mutta sitäkin tarpeellisempi alueelle ja sen kehittämiselle. Teijon ja Matildan alueet ovat harvoja Salon kehittyviä alueita, joista löytyy niin teollisuuden kuin palvelualojenkin työpaikkoja luontoarvoista puhumattakaan. Kun koulun lakkautuksen suora säästöpotentiaali on tuhansia tai korkeintaan kymmeniä tuhansia euroja, ei lakkautuksessa olisi järkeä. Välilliset vaikutukset olisivat negatiiviset Salon kassaan alueen vetovoiman heikennyttyä.

Suora säästöpotentiaali mainittujen neljän koulun lakkautusten myötä olisi joitain kymmeniä tuhansia euroja. Arvioni perustuu oppimisympäristöselvityksen lukuihin, jossa koulukohtaiset tilakustannukset sekä mahdolliset kasvavat kuljetuskustannukset on listattu. Esimerkiksi Hiiden koulun kohdalla tilakustannukset, jotka lakkautuksen myötä häviäisivät, ovat vuodessa 59 000 euroa, mutta kuljetuskustannukset nousisivat jopa 50 000 eurolla. Palkkakulut jatkuisivat opettajien jatkaessa lasten mukana jotakuinkin samoina, ellei heitä irtisanota ja ryhmäkokoja uudessa koulussa kasvateta. Halutaanko siis heikompaa oppilaskohtaista opetusta luokkakokojen kasvaessa, pidempiä päiviä lapsille ja kylien näivettymistä sen hinnalla, että saadaan näennäinen ja pieni säästö, joka kääntyy itseään vastaan?

Kuntatalouden tasapainottaminen kyläkoulujen ja päiväkotien lakkautuksilla on lyhytnäköistä ja vastuutonta politiikkaa, jossa kehityksen arkkuun lyödään viimeinen naula. Verotuloja ei ainakaan jatkossa tule enempää vaan päinvastoin. Salo tarvitsee lisää salolaisia, lisää työpaikkoja, lisää yrittäjiä. Vain niiden avulla kuntataloutta korjataan kestävästi, kun valtioltakaan on turha rahaa odotella.

Salon kassavaje on kymmenissä miljoonissa vuosina 2019 ja 2020. Koulut voi lakkauttaa vaikka kaikki, eikä vajeesta ole katettu kuin marginaalinen osuus, jos sille tielle lähdetään.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: koulu, lähikoulu, Salo, oppimisympäristö

Itsenäisyyspäivän puhe 6.12.2019

Maanantai 9.12.2019 klo 14:45 - Heikki Tamminen

Itsenäisyyspäivän puhe

6.12.19, Muurlan seurakuntakoti

(c) Heikki Tamminen

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät naiset ja herrat!

 

”Kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten." Näin lausui jalkaväenkenraali Adolf Ehnrooth. Nämä paljon lainatut viisaat sanat ovat syöpyneet mieleeni jo hyvin nuorena ja nuo sanat ovat tärkeitä juuri nyt – Suomen itsenäisyyspäivänä.

Miksi?

Ne ovat korostetun tärkeät sanat, sillä maailma ja Suomi on muuttunut suuntaan, jossa liian usein yksilön ympärillä pyörivät pinnalliset asiat ovat ohittaneet yhteisen edun. Yksilönvapaus meillä on, ja pitääkin olla, mutta kuka ajattelee Suomen etua? Jos me tunnemme menneisyyden, kuten Ehnrooth kehotti, tiedämme, että vain kovalla yhteistyöllä ja yhteisöllisyydellä – yhteisen edun nimissä – kansakunta voi säilyttää itsenäisyytensä. Siihen, mitä itsenäisyys on, palaan puheessani myöhemmin.

---

 

Usein tuntuu, että liian monia asioita on alettu pitämään itsestäänselvyyksinä. Ruokaa saa kaupasta, bensaa saa pumpusta, valtaapitäviä saa arvostella- kuten tietysti kuuluukin - sähköäkin tulee töpselistä sekä rahaa seinästä. Tämä kaikki luo helposti tunteen loppumattomasta yltäkylläisyydestä, joka pyörii omalla painollaan ja jonka ylläpito on meistä riippumatonta. Ei se ole.

Siitä, että hyvinvointivaltio on yleensä mahdollinen, on maksettu valtavan raskas hinta. Kalliimman hinnan maksaneiden sankarihaudoille veimme juuri seppeleen. Hyvinvointivaltiosta saamme nöyrin mielin kiittää itsenäisyyden meille taistellutta sukupolvea, vaikka itäinen tyranni koitti sen vääryydellä meiltä ottaa. Kiitos kuuluu myös heille, jotka sodan jälkeen rakensivat tämän maan tuhkasta, jotta me nuoremmat emme enää joutuisi moisiin ponnisteluihin. Maa saattoi sodan jälkeen olla maallisesti köyhä ja raunioina, mutta se oli henkisesti rikas. Se henkinen rikkaus kumpusi suomalaisuudesta.

Kysymys kuuluukin, onko aika ja kaikki yltäkylläisyys erottanut todellisuudentajumme siitä, mitä tämä hyvinvointi on maksanut, mitä sen teen on uhrattu ja kuinka se ei ole ikuista, ellei siitä pidetä huolta?

Eräs ystäväni sanoi kerran minulle, että liian kauan on mennyt liian hyvin. Nuo sanat syöpyivät mieleeni. Mietimme tuolloin sitä, kuinka yhteiskunnassa näyttää yhä pienemmistä asioista tulevan kinaa, kaikille vaaditaan kaikkea ja jopa itsekkyydestä on tullut hyve.

Kukaan ajatteleva ihminen ei halua kriisiä, pahoinvointia, saati sotaa, jotta sitä kautta oppisimme, mikä on oikeasti tärkeää. Kunpa siis kansamme nuoremmatkin sukupolvet, minä mukaan lukien, muistaisivat vaalia tätä meille lahjaksi suurien uhrauksien hinnalla annettua hyvinvointia.

---

 

Lähtökohtaisesti vain suomalainen puolustaa Suomen vapautta. Se ei toki ole vain sotilaallista maanpuolustusta, mutta maassa on aina armeija. Jos se ei ole oma, se on jonkun muun. Näin minulle muistutti varusmiesaikana pataljoonan sotilaspastori. Siinä taas yhdet sanat, jotka ovat luiseen kallooni jääneet.

Puhuin aikaisemmin siitä, kuinka nykyään usein asioita pidetään itsestäänselvyyksinä. Näin tuntuu olevan myös maanpuolustuksen kohdalla. Tämä käy ilmi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan raportista vuoden takaa, jossa käy ilmi, että alle 25-vuotiaiden maanpuolustustahto on heikentynyt merkittävästi.

Tutkimuksen kysymys kuului: "Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?" Alle 25-vuotiaista 49 prosenttia vastasi kyllä, 38 prosenttia ei. 25-34-vuotiaden kohdalla 62 prosenttia vastasi kyllä ja mitä vanhempaan sukupolveen mennään, sitä suurempi kyllä-vastausten määrä on.

Mielestäni tästä voidaan tehdä ainakin yksi johtopäätös: Mitä kauemmas oma läheinen kontakti Suomen sotiin siirtyy, sitä heikommaksi maanpuolustustahto laskee. Toisaalta ne nuoret miehet ja naiset, jotka käyvät varusmiespalveluksen, ovat tutkitusti palveluksen jälkeen erittäin vakuuttuneita tahdostaan puolustaa isänmaata, eli ei tässä kannata heittää hanskoja tiskiin nuorison kanssa.

”Kertokaa lastenlapsille lauluin: himmetä ei muisto koskaan saa.” Näin kuuluvat kauniin laulun, Veteraanin iltahuudon sanat. Nämä sanat on hyvä muistaa, jos ajattelemme esimerkiksi juuri mainitsemiani lukuja ja niistä tekemiäni johtopäätöksiä. Meidän on pidettävä huolta, ettemme anna muiston himmetä, jotta muistamme pitää isänmaasta ja toisistamme huolen.

---

 

Itse saan palkkani politiikan parissa. Ala on välillä tuulinen ja henkisesti raskas, vaikka sitä kautta monia ystäviä olenkin saanut. Raskaina aikoina, kun kiire ja stressi painavat, muistelen haikeudella esimerkiksi varusmiesajan kokemuksia veljeydestä – yhteen hiileen puhaltamisesta. Sellaista tunnetta ei korvaa mikään. Varusmiesajoista minulla on aikaa, kuten vatsasta ja poskista tarkimmat saattavat huomata, mutta sittemmin tuota veljeyden kokemusta olen saanut muun muassa kertausharjoituksissa maakuntajoukkojen kanssa. 

Kuten sotilasvalassa vannotaan: ”Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.”

Nämä valan sanat liitetään yleensä vain jonkun sotilaallisen tehtävän suorittamiseen. Rauhan aikana sanojen merkitys on jäänyt mielestäni liian vähäiselle huomiolle, sillä tuossa lauseessa ei puhuta vain sotilaskurista, vaan se on syytä ymmärtää paljon laajemmin. Siinä puhutaan mielestäni ylipäätään siitä, että kaveria ei jätetä. Tätä yksinkertaista mutta upeaa periaattetta on hyvä noudattaa, oli vannonut sotilasvalan tai ei.

Suomen pysyminen vapaana hyvinvointivaltiona on muustakin kiinni kuin sotilaallisen maanpuolustuksen kyvyistä. Se on kiinni yhteisöllisyydestä, kyvystämme pitää toisistamme huolta, asenteestamme kanssaihmisiä kohtaan ja siitä, että olemme ylipäätään kiinnostuneita siitä, mitä naapurille kuuluu. Kultainen sääntö kuuluu: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”

---

 

Ihmiselle on tärkeää, että hän kuuluu johonkin – että hän on osa jotakin, jossa häntä kuullaan. Liian moni jääkin nykyään yksin. Niin nuorten kuin vanhusten niin sanotut syrjäytymistilastot ovat karua luettavaa. Mitä se sellainen syrjäytyminen on? Sitä monet psykologit ja humanistit selittävät eri tavoin, mutta pohjimmiltaanhan kyse on vain yhdestä asiasta: yksinäisyydestä.

Yksinäisyys on nykyaikamme vitsaus. Meillä on kiire emmekä pysähdy ajattelemaan ihmissuhteita, kunnes huomaamme, ettei niitä ole. Ihmissuhteita ei saa lääkäristä eikä kaupasta. Erityisesti nuoremmilla sukupolvilla tuntuu usein olevan harhaanjohtava tunne siitä, etteivät he tarvitse muita.

Jokainen meistä – aivan jokainen – tarvitsee toista ihmistä jossain kohtaa elämäänsä. Sitä paitsi, vaikka ei aina niin välttämätön tarve toisen ihmisen läsnäololle olisikaan, ystävät ja lähimmäiset ovat pirun mukavia. Pitäkää siis läheisistänne huolta ja antakaa heidän kuulua joukkoon – oli se joukko mikä tahansa.

---

 

Itsenäisyyden merkityksen ajattelemista pidetään nykyään pahimmillaan vanhakantaisena haihatteluna. Suomi osa globaalia markkinaa, Euroopan unionia ja niin edelleen. Tällainen ajatusmaailma, jossa itsenäisyyden merkitystä vähätellään, kuuluu mielestäni samaan kategoriaan kuin ”sähköä tulee töpselistä ja rahaa seinästä” tyyppinen ajattelu.

Mitä itsenäisyydellä siis tekee ja mitä se edes on? Onko se vain vanhojen ja ennen kaikkea vanhanaikaisten ihmisten haikailua menneeseen?

Itsenäisyys on vapautta. Se on vapautta päättää omista asioistaan. Itsenäisyyteen kuuluu myös vastuu siitä, ettei niitä omia asioita hoideta niin, että kaikki on päin mäntyä ja pahimmillaan itsenäisyys – eli vapaus – menetetään.

Itsenäisyyttä voi ajatella kuin aikuisuuden kynnyksellä olevaa nuorta: hän muuttaa omilleen, saa määrätä mitä syö ja miten rahansa käyttää sekä on itse vastuussa siitä, että opiskelut sujuvat, sillä kukaan ei ole potkimassa aamulla sängystä. Jos hän hoitaa asiansa huonosti, hänen voi olla myöhemmin vaikeaa saada elämäänsä raiteilleen – se on toki mahdollista, mutta vaikeampaa. Siksi on aina muistettava, että meidän on huolehdittava itsenäisyydestämme – eli vapaudestamme – nyt, eikä viidestoista päivä.

---

 

Isäni opetti minulle: ”Maassa maan tavalla.” Kesällä vuonna 1995 olin 12-vuotias, kun olimme Perttelin peikkojen matkalla Venäjällä suunnistuskisoissa viikon. Venäjä oli tuolloin Neuvostoliiton romahdettua lievästi sanottuna melko villi, ja useat tavat olivat nuorelle pojalle outoja. Otin tuolloin vapaudekseni arvostella noita oudoksumiani tapoja, jolloin isäni huomautti: ”Maassa maan tavalla.”

Olin kuullut nuo sanat jo aikaisemmin kotona, mutten ollut niiden merkitystä niin ajatellut. Tuolloin ne kuitenkin jäivät mieleeni.

Suomen kansaa on vain yksi, ja on vain yksi maa, joka on meille suomalaisille tehty: Suomi. Meidän tapamme, kulttuurimme – olivat ne sitten muiden mielestä hyviä tai huonoja tapoja, kuuluvat tänne. Jo kerran siteeraamani kenraali Ehnroothilla on tästäkin asiasta hieno sanonta, mutta jätän sen teille, arvoisa yleisö, kotiläksyksi etsiä.

Suomalaisuus on tunne sydämessä kuten vapauskin. Ei ole yhtä tai kahta asiaa, jolla suomalaisuuden voisi selittää. Se on monen tekijän summa ja jokainen arvottaa tekijöitä eri tavalla. Joku perustelee suomalaisuutta yhteisellä kielellä, joku sukujuurillaan, joku kulttuurin sisällä periytyvillä tavoilla tai luonteella ja niin edelleen.

Jokaisella on vapaus perustella suomalaisuus käsitteenä itselleen eri tavoin. Kuten totesin, suomalaisuudessa on monta eri tekijää. Jokainen, joka on suomalainen, kyllä tietää sen itse. Suomalaisuus on ylpeyttä muttei ylpistelyä, se on nöyryyttä muttei nöyristelyä, se on voimaa muttei pullistelua. Se on rakkautta, jota vain suomalaiset osaavat tuntea.

---

 

Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat,

Olen käyttänyt puheessani monia lainuksia ja mieleen jääneitä viisauksia. Siihen on syynsä. Meidän kaikkien tulisi kuunnella tässä ajassa lähimmäistä enemmän ja korostaa omaa puhetta vähemmän. Tämä koskee myös allekirjoittanutta. Siksi siirrynkin nyt kuulijaksi.

Hyvää ja arvokasta itsenäisyyspäivää.

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: itsenäisyyspäivä

Lisää kirjoituksia